Công văn 1409/BHXH-QLT

Công văn 1409/BHXH-QLT năm 2018 về giải quyết vướng mắc của Đại lý thu bưu điện do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1409/BHXH-QLT 2018 giải quyết vướng mắc của Đại lý bưu điện Hồ Chí Minh


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1409/BHXH-QLT
V/v giải quyết các vướng mắc ca Đại lý thu bưu điện.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2018 

 

Kính gửi:

- Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh;
- Bo hiểm xã hội quận, huyện.

Bo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 2297/BĐHCM-KTNV ngày 03/07/2018 của Bưu điện thành phố (Đại lý thu) về việc báo cáo khó khăn vướng mc liên quan công tác thu bảo him y tế (BHYT) hộ gia đình (HGĐ) tại Đại lý thu Bưu điện. Sau bui làm việc giữa BHXH thành phố và Bưu điện thành phố ngày 12/07/2018, BHXH Thành phố hướng dẫn và giải quyết các vướng mc như sau:

1. Trường hợp thBHYT cũ đã tham gia đủ 5 năm liên tục nhưng khi gia hạn thẻ mới thiếu thông tin 5 năm liên tục trên thẻ.

- Đại lý thu khi lập hồ sơ trên D03-TS ghi mã số thẻ BHYT cũ đã đủ 5 năm liên tục trước thời điểm phát sinh BHYT HGĐ vào cột ghi chú.

- BHXH quận, huyện căn cứ mã thẻ BHYT được cung cấp để kéo dữ liệu thẻ cũ vtrước khi in, đảm bảo thẻ mới được in ra đy đủ thông tin đúng quy định.

2. Trường hợp gia hạn thẻ BHYT không thay đổi thông tin.

BHXH quận, huyện khi tiếp nhận hồ sơ không yêu cầu bổ sung thông tin đã có, đi với mẫu TK1 Đại lý thu chỉ lập khi có điều chỉnh thông tin.

Thực hiện gia hạn tiếp giá trị thẻ BHYT trên phần mềm TST và in danh sách cấp th BHYT (Mu 10a-TS) trả cho Đại lý thu theo đúng quy định (không in lại thẻ BHYT mới). Nếu đợt gia hạn phát sinh có số lượng lớn thì có thể chuyn file qua địa chỉ thư điện t(email) của Đại lý thu.

3. Thoái trả tiền thu BHYT hộ gia đình cho người tham gia thuộc đối tượng khác

- Trường hợp phát hiện người tham gia đã có thẻ đối tượng khác, không nhập phát sinh và in thẻ BHYT HGĐ, BHXH quận, huyện phối hợp cùng Đại lý thu đối chiếu số tiền thừa và cn trừ cho kỳ nộp ln sau.

- Trường hợp đã in thBHYT HGĐ nay thuộc đối tượng khác thì Đại lý thu lập hồ sơ thoái trả kèm bản sao thẻ BHYT đối tượng khác để chuyển BHXH quận huyện lập thủ tục thoái trả cho người tham gia khi có phát sinh, không quy định thực hiện hàng tháng, hàng quý làm ảnh hưởng đến việc thoái trả tiền cho người tham gia.

4. Để tạo thuận lợi cho người tham gia biết thông tin về thẻ BHYT khi tham gia HGĐ, Đại lý thu bổ sung thông tin giá trị thẻ BHYT và hướng dn cách tra cứu thông tin giá trị thẻ trên trang thông tin điện tcủa BHXH Việt Nam vào Phiếu thu để người tham gia được biết.

5. Người tham gia BHXH tự nguyện đã đủ điều kiện về tui đời để hưng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đ20 năm để hưởng lương hưu thì Đại lý thu (hoặc BHXH quận, huyện nếu người tham gia đóng tiền trực tiếp tại BHXH quận, huyện) có trách nhiệm tư vn, hướng dẫn người tham gia hiu rõ mức đóng và mc hưởng lương hưu, tránh để xảy ra trường hợp người tham gia đã đóng tiền hoặc đã ban hành Quyết định hưu trí nhưng lại đề nghị đóng bsung để hưởng lương hưu cao hơn hoặc hủy Quyết định hưu trí hoặc thoái trả tiền đã đóng,...

6. Đối với người tham gia BHXH tự nguyện tham gia đóng BHXH nhiều nơi, khi xác nhận cht sổ thì BHXH quận, huyện nơi cuối cùng đang tham gia phải thực hiện đúng quy định tại đim 2.3 mục 2 công văn 2705/BHXH-QLT ngày 21/12/2017 của BHXH thành phố, không yêu cầu người tham gia phải đến các BHXH quận, huyện của nơi tham gia trước đó để xác nhận s.

7. Định kỳ hàng tháng, BHXH quận, huyện phối hợp Đại lý thu xác định số người thực tế tham gia BHXH tự nguyện để làm cơ sở báo cáo BHXH Việt Nam. Trường hợp sngười giảm đột biến (từ 5% trở lên) trong báo cáo phải phân tích rõ nguyên nhân.

Riêng tháng 6/2018, thng kê s người tham gia BHXH tự nguyện có mặt đến 30/06/2018 báo cáo cho BHXH Thành phố (phòng Quản lý thu) trước ngày 20/7/2018.

8. Một số nội dung khác do phần mềm và quy trình của BHXH Việt Nam, BHXH thành phố sẽ kiến nghị BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết.

Đề nghị Đại lý thu Bưu điện và BHXH quận, huyện thực hiện theo đúng hướng dẫn, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mc gửi về BHXH Thành phố (phòng Quản lý thu) để giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (thay báo cáo);
- Các phòng nghiệp vụ (phối hợp);
- Các Đại lý thu (thực hiện);
- Lưu: VT, QLT (Thi
)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu

 

DANH SÁCH THẺ GIA HẠN BỔ SUNG TRÙNG HẠN

Mã đơn vị: TA0001A

Tên đơn vị: Cty………………………………………..

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Mã sổ BHXH

Số thẻ BHYT

Từ ngày

Đến ngày

Mã đơn vị

Nơi cấp

Tháng phát sinh tăng của thẻ sau

1

Nguyễn Văn A

01/12/1995

7938001001

GD4797 93 8001001

01/03/2018

31/12/2018

B10001Z

07900

06/2018

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1409/BHXH-QLT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1409/BHXH-QLT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2018
Ngày hiệu lực16/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1409/BHXH-QLT

Lược đồ Công văn 1409/BHXH-QLT 2018 giải quyết vướng mắc của Đại lý bưu điện Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1409/BHXH-QLT 2018 giải quyết vướng mắc của Đại lý bưu điện Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1409/BHXH-QLT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Thu
        Ngày ban hành16/07/2018
        Ngày hiệu lực16/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1409/BHXH-QLT 2018 giải quyết vướng mắc của Đại lý bưu điện Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1409/BHXH-QLT 2018 giải quyết vướng mắc của Đại lý bưu điện Hồ Chí Minh

              • 16/07/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/07/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực