Công văn 141/TTLLTPQG-HCTH

Công văn 141/TTLLTPQG-HCTH năm 2012 hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp có nội dung không chính xác do Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 141/TTLLTPQG-HCTH 2012 cấp Phiếu lý lịch tư pháp nội dung không chính xác


BỘ TƯ PHÁP
TRUNG TÂM
LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/TTLLTPQG-HCTH
V/v hướng dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 1528/STP-LLTP ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp có nội dung không chính xác. Sau khi nghiên cứu Công văn của Quý Sở, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có ý kiến như sau:

Đối với hai trường hợp được cấp Phiếu lý lịch tư pháp có nội dung không chính xác nêu trong Công văn của Sở Tư pháp là hai trường hợp được cấp trước thời điểm Luật Lý lịch tư pháp có hiệu lực pháp luật nhưng đến nay thì Sở Tư pháp mới phát hiện ra việc cấp Phiếu trước đây là không chính xác. Theo quy định tại Điều 50 Luật Lý lịch tư pháp về bổ sung, đính chính, thu hồi, hủy bỏ Phiếu lý lịch tư pháp thì cơ quan cấp Phiếu lý lịch tư pháp có trách nhiệm bổ sung, đính chính, thu hồi, hủy bỏ Phiếu lý lịch tư pháp trong trường hợp Phiếu lý lịch tư pháp được cấp có nội dung không chính xác hoặc trái pháp luật. Hiện nay, Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chưa có quy định về trình tự, thủ tục thực hiện việc thu hồi, hủy bỏ Phiếu lý lịch tư pháp được cấp có nội dung không chính xác. Vì vậy, để giải quyết hai trường hợp nêu trên, sau khi nghiên cứu các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác có quy định về việc thu hồi một số loại giấy đăng ký, giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền thực hiện, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia thấy rằng trong trường hợp này thì Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh cần có văn bản thu hồi, hủy bỏ Phiếu lý lịch tư pháp đã cấp có nội dung không chính xác. Trong văn bản phải nêu rõ lý do thu hồi, hủy bỏ. Văn bản thu hồi, hủy bỏ Phiếu lý lịch tư pháp được cấp có nội dung không chính xác được gửi cho người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp và phải được thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Riêng đối với trường hợp cấp Phiếu lý lịch tư pháp có sai sót do kết quả xác minh của cơ quan Công an, thì văn bản thu hồi, hủy bỏ Phiếu lý lịch tư pháp trong trường hợp này cũng được gửi cho cơ quan Công an đã thực hiện việc xác minh thông tin lý lịch tư pháp.

Trên đây là ý kiến của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp có nội dung không chính xác, xin gửi đến Qúy Sở./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Phạm Quý Tỵ (để b/c);
- Lưu: TTLLTPQG (2b).

GIÁM ĐỐC
Đặng Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 141/TTLLTPQG-HCTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu141/TTLLTPQG-HCTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2012
Ngày hiệu lực16/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 141/TTLLTPQG-HCTH

Lược đồ Công văn 141/TTLLTPQG-HCTH 2012 cấp Phiếu lý lịch tư pháp nội dung không chính xác


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 141/TTLLTPQG-HCTH 2012 cấp Phiếu lý lịch tư pháp nội dung không chính xác
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu141/TTLLTPQG-HCTH
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýĐặng Thanh Sơn
        Ngày ban hành16/05/2012
        Ngày hiệu lực16/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 141/TTLLTPQG-HCTH 2012 cấp Phiếu lý lịch tư pháp nội dung không chính xác

             Lịch sử hiệu lực Công văn 141/TTLLTPQG-HCTH 2012 cấp Phiếu lý lịch tư pháp nội dung không chính xác

             • 16/05/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/05/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực