Công văn 141/VPCP-CN

Công văn 141/VPCP-CN năm 2019 báo cáo tổng kết tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 141/VPCP-CN 2019 tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/VPCP-CN
V/v Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8892/BKHĐT-QLĐT ngày 13 tháng 12 năm 2018) về việc hoàn thiện Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện sau khi đã tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ (bao gồm ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

2. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: GTVT, CT, TC, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NN, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 141/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu141/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2019
Ngày hiệu lực07/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 141/VPCP-CN 2019 tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 141/VPCP-CN 2019 tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu141/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành07/01/2019
        Ngày hiệu lực07/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 141/VPCP-CN 2019 tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP

              Lịch sử hiệu lực Công văn 141/VPCP-CN 2019 tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP

              • 07/01/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/01/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực