Công văn 1410/GSQL-GQ1

Công văn 1410/GSQL-GQ1 năm 2015 về nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng do Cục Giám sát Quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1410/GSQL-GQ1 nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng 2015


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1410/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vận chuyển Quốc tế Dương Minh
(Đ/c: 59 Tr
n Đình Xu, P. Cầu Kho, Q1. Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 35CVDM ngày 14/10/2015 của Công ty TNHH Vận chuyển Quốc tế Dương Minh về nội dung nêu tại trích yếu, Cục Giám sát Quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b mục 3 công văn số 3016/BKHCN-ĐTG ngày 24/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 9/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ thì “Đi với máy móc, thiết b dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có xuất xứ và/hoặc nhập khu từ Trung Quốc thì tiếp tục thực hiện theo các quy định ca pháp luật hiện hành và theo Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 6/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng”.

Đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Khoa học và Công nghệ để được xác nhận lộ hàng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ có xuất xứ từ Trung Quốc không thuộc các trường hợp bị tạm ngừng nhập khẩu theo hướng dẫn tại Thông báo số 2527/TB-BKHCN nêu trên trước khi thực hiện thủ tục hải quan cho lô hàng.

Cục Giám sát Quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Vận chuyn Quốc tế Dương Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Ngô Minh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1410/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1410/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2015
Ngày hiệu lực12/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1410/GSQL-GQ1 nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1410/GSQL-GQ1 nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1410/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành12/11/2015
        Ngày hiệu lực12/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1410/GSQL-GQ1 nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng 2015

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1410/GSQL-GQ1 nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng 2015

         • 12/11/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/11/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực