Công văn 14113/BTC-TCDN

Công văn số 14113/BTC-TCDN về việc thu sử dụng vốn góp liên doanh nước ngoài của Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14113/BTC-TCDN thu sử dụng vốn góp liên doanh nước ngoài của Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:  14113/BTC-TCDN
V/v: thu sử dụng vốn của CT CP Dệt công nghiệp Hà Nội

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2007 

 

Kính gửi: Sở Tài chính thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 2571/STC-QLNS ngày 19/07/2007 của Sở Tài chính thành phố Hà Nội về thu sử dụng vốn góp liên doanh nước ngoài của Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 19-CT/TCĐN ngày 09/06/1992 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ nhận nợ và hoàn trả vốn ngân sách nhà nước của các bên Việt Nam trong xí nghiệp liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài, khi doanh nghiệp được phép góp vốn liên doanh, thì doanh nghiệp phải nhận nợ với Ngân sách nhà nước, phải hoàn trả vốn và phải nộp thu sử dụng vốn 3% trên số vốn nhận nợ. Nguồn hoàn trả vốn ngân sách và nộp thu sử dụng vốn là các khoản lợi nhuận và các khoản được chia từ liên doanh.

Tuy nhiên tại thời điểm góp vốn liên doanh, Công ty Dệt vải công nghiệp Hà Nội không làm thủ tục nhận nợ với ngân sách nhà nước, do đó cũng không thực hiện nộp tiền thu sử dụng vốn. Ngoài ra trong thời gian từ năm 1993 đến năm 1998 công ty liên doanh hoạt động không có hiệu quả, Công ty Dệt vải công nghiệp Hà Nội không được chia lợi nhuận. Đồng thời, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) đã có quyết định số 1270/QĐ-BCN ngày 18/04/2007 về việc quyết toán cổ phần hoá và xác định giá trị phần vốn nhà nước tại Công ty Dệt vải công nghiệp Hà Nội tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần ngày 30/06/2006.

Căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định l09/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Bộ Tài chính đồng ý cho Công ty cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội được miễn khoản phải nộp tiền thu sử dụng vốn đối với phần vốn góp liên doanh nước ngoài bằng giá trị quyền sử dụng đất trong thời gian từ năm 1993 đến năm 1998. Đề nghị Sở Tài chính Hà Nội báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c)
- CT CP Dệt công nghiệp HN;
- Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TCDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Trần Hữu Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 14113/BTC-TCDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu14113/BTC-TCDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2007
Ngày hiệu lực18/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 14113/BTC-TCDN

Lược đồ Công văn 14113/BTC-TCDN thu sử dụng vốn góp liên doanh nước ngoài của Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 14113/BTC-TCDN thu sử dụng vốn góp liên doanh nước ngoài của Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu14113/BTC-TCDN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Hữu Tiến
        Ngày ban hành18/10/2007
        Ngày hiệu lực18/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 14113/BTC-TCDN thu sử dụng vốn góp liên doanh nước ngoài của Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 14113/BTC-TCDN thu sử dụng vốn góp liên doanh nước ngoài của Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội

            • 18/10/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/10/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực