Công văn 1412/UBDT-TCCB

Công văn 1412/UBDT-TCCB về kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1412/UBDT-TCCB 2020 kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức và tiếng dân tộc thiểu số


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1412/UBDT-TCCB
V/v kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Thực hiện Quyết định số 525/QĐ-UBDT ngày 14/9/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Dân tộc tổ chức Đoàn công tác triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch.

Để Đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và bố trí thời gian làm việc với Đoàn.

(Có chương trình làm việc kèm theo)

Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, phối hợp.

Trân trọng cảm ơn!

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, CN UBDT (để b/c);
- Thứ trưởng, PCN Lê Sơn Hải (để b/c);
- Vụ Đào tạo BDCBCC, Bộ Nội vụ (để p/h);
- Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái;
- Học viện Dân tộc;
- Phòng KTTV, VPUB;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, TCCB (4b).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Cầm Văn Thanh

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

CỦA ĐOÀN KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC VÀ TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Công văn số: 1412/UBDT-TCCB, ngày 21/10/2020 của Ủy ban Dân tộc)

1. Nội dung làm việc (Theo Quyết định số 225/QĐ-UBDT ngày 14/9/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

2. Thành phần, thời gian làm việc

a) Thành phần Đoàn công tác:

- Trưởng đoàn: Bà Lù Thị Lai, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ủy ban Dân tộc.

- Thành viên Đoàn:

+ Ủy ban Dân tộc (05 người): Vụ Tổ chức cán bộ; Đại diện một số vụ, đơn vị liên quan; Học viện Dân tộc.

+ Đại diện Vụ Đào tạo bồi dưỡng Cán bộ công chức, Bộ Nội vụ.

Dự kiến: 07 người.

b) Thời gian (dự kiến từ ngày 02/11 - 06/11/2020)

- Ngày 02/11/2020 (thứ Hai), khởi hành từ Hà Nội đi Yên Bái.

- Từ ngày 03/11 đến ngày 05/11/2020, Đoàn làm việc và đi thực tế cơ sở; Làm việc với đơn vị của tỉnh được giao chủ trì thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 và các cơ quan liên quan do Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện bố trí.

- Ngày 06/11/2020, Đoàn về Hà Nội.

3. Phương thức làm việc

- Đoàn công tác trực tiếp nghe báo cáo của các đơn vị thuộc huyện, tỉnh được giao nhiệm vụ theo Quyết định số 771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Đoàn công tác đi thực tế tại 01 huyện hoặc xã, phường hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, huyện... được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số (Theo hướng dẫn, bố trí của địa phương).

- Thành phần làm việc với Đoàn công tác do tỉnh, huyện bố trí.

(Ghi chú: Điện thoại liên hệ: 0978430383, ông Xa Trung Hưng, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức Cán bộ, Ủy ban Dân tộc).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1412/UBDT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1412/UBDT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2020
Ngày hiệu lực21/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1412/UBDT-TCCB

Lược đồ Công văn 1412/UBDT-TCCB 2020 kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức và tiếng dân tộc thiểu số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1412/UBDT-TCCB 2020 kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức và tiếng dân tộc thiểu số
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1412/UBDT-TCCB
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýCầm Văn Thanh
        Ngày ban hành21/10/2020
        Ngày hiệu lực21/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1412/UBDT-TCCB 2020 kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức và tiếng dân tộc thiểu số

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1412/UBDT-TCCB 2020 kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức và tiếng dân tộc thiểu số

           • 21/10/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/10/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực