Công văn 1413/BTNMT-VTQG

Công văn 1413/BTNMT-VTQG năm 2019 về cử cơ quan đầu mối quản lý hoạt động viễn thám và xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược viễn thám do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1413/BTNMT-VTQG 2019 quản lý hoạt động viễn thám và thực hiện chiến lược viễn thám


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1413/BTNMT-VTQG
V/v cử cơ quan đầu mối quản lý hoạt động viễn thám và xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược viễn thám

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám, Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040; Bộ Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Quý cơ quan xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược viễn thám của các bộ, ngành, địa phương phù hợp với Chiến lược đã được phê duyệt theo Quyết định số 149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đng thời cử cơ quan, cán bộ đầu mối thực hiện công tác quản lý nhà nước về viễn thám.

- Kế hoạch thực hiện Chiến lược viễn thám và thông tin của cơ quan, cán bộ đầu mối (theo mẫu dưới đây) thực hiện công tác quản lý nhà nước về viễn thám xin được gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Viễn thám quốc gia, theo địa chỉ: Cục Viễn thám quốc gia, số 83 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) trước ngày 30 tháng 04 năm 2019.

Chi tiết xin liên hệ: ông Trần Tuấn Đạt, Trưởng phòng Quản lý hoạt động viễn thám, Cục Viễn thám quốc gia, điện thoại: 0983156866, email: [email protected].

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn và mong sớm nhận được thông tin từ Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Lưu: VT, VTQG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Công Thành

 

THÔNG TIN CƠ QUAN, CÁN BỘ ĐẦU MỐI

(kèm theo Công văn số 1413/BTNMT- VTQG ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tên cơ quan và cán bộ đu mi

Địa chỉ cơ quan

Số điện thoại

Địa chỉ email

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1413/BTNMT-VTQG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1413/BTNMT-VTQG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1413/BTNMT-VTQG

Lược đồ Công văn 1413/BTNMT-VTQG 2019 quản lý hoạt động viễn thám và thực hiện chiến lược viễn thám


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1413/BTNMT-VTQG 2019 quản lý hoạt động viễn thám và thực hiện chiến lược viễn thám
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1413/BTNMT-VTQG
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýLê Công Thành
        Ngày ban hành27/03/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1413/BTNMT-VTQG 2019 quản lý hoạt động viễn thám và thực hiện chiến lược viễn thám

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1413/BTNMT-VTQG 2019 quản lý hoạt động viễn thám và thực hiện chiến lược viễn thám

              • 27/03/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực