Công văn 1413/VPCP-KTN

Công văn 1413/VPCP-KTN thực hiện Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1413/VPCP-KTN thực hiện Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1413/VPCP-KTN
V/v thực hiện Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng ĐKQSDĐ thành một cấp trực thuộc Sở TNMT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Báo cáo số 266/BC-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2011), ý kiến các Bộ: Nội vụ (công văn số 2816/BNV-TCBC ngày 3 tháng 8 năm 2011), Tư pháp (công văn số 4712/BTP-ĐKGDBĐ ngày 10 tháng 8 năm 2011), Tài chính (công văn số 17513/BTC-HCSN ngày 23 tháng 12 năm 2011), Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đồng Nai, Hà Nam, Hải Phòng, Vĩnh Long về Đề án “Thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các Bộ, các địa phương để bổ sung, hoàn thiện Đề án “Thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường”, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: NV, TC, TP;
- UBND các tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Hà Nam, Hải Phòng, Vĩnh Long;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TCCV, PL, Cổng TTĐT, KNTN, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Thuộc tính Công văn 1413/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1413/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2012
Ngày hiệu lực07/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1413/VPCP-KTN thực hiện Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1413/VPCP-KTN thực hiện Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1413/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành07/03/2012
        Ngày hiệu lực07/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1413/VPCP-KTN thực hiện Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1413/VPCP-KTN thực hiện Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng

              • 07/03/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/03/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực