Công văn 14130/BGTVT-KCHT

Công văn 14130/BGTVT-KCHT năm 2017 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với bến thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14130/BGTVT-KCHT 2017 tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với bến thủy nội địa


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14130/BGTVT-KCHT
V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với bến thủy nội địa

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Sau khi xem xét đề nghị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tại các văn bản: số 2378/CĐTNĐ-PCTTr ngày 26/10/2017, số 2225/CĐTNĐ-PCTTr ngày 10/10/2017 liên quan đến công tác quản lý nhà nước về bến thủy nội địa. Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Trong thời gian vừa qua, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố) đã phối hợp triển khai nhiều biện pháp để tăng cường công tác quản lý hoạt động giao thông ĐTNĐ, trong đó có công tác quản lý về cảng, bến thủy nội địa. Qua đó, hoạt động vận tải thủy nội địa đã có những chuyển biến tích cực góp phn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng một số tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giao thông đường thủy nội địa chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa; trong đó, tình trạng bến thủy nội địa chưa được cấp phép theo quy định vẫn đang hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy nội địa, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên tuyến đường thủy nội địa. Đ nâng cao công tác quản lý bến thủy nội địa, Bộ Giao thông vận tải đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

a) Đối với các tỉnh, thành phố đã phê duyệt quy hoạch bến thủy nội địa:

- Tổ chức thực hiện theo đúng quy hoạch bến thủy nội địa đã phê duyệt trong phạm vi địa bàn quản lý;

- Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các bến thủy không đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật;

b) Đối với các tỉnh, thành phố chưa phê duyệt quy hoạch bến thủy nội địa:

- Sớm hoàn thành việc lập, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt quy hoạch bến thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa theo quy định để làm cơ sở cấp phép hoạt động bến thủy nội địa, tránh tình trạng bến thủy nội địa phát triển tự phát, phân tán, nhỏ lẻ, lấn chiếm hành lang luồng, gây mất an toàn giao thông đường thủy nội địa;

- Căn cứ điều kiện thực tế, nhu cầu, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... xem xét việc cấp phép hoạt động có thời hạn đối với những bến thủy nội địa không ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy nội địa, không nằm trong hành lang bảo vệ công trình theo quy định, trên cơ sở đó xem xét thực hiện việc đưa danh mục bến thủy nội địa vào quy hoạch khi lập, phê duyệt quy hoạch bến thủy nội địa của địa phương.

2. Yêu cầu Cục Đường thủy nội địa Việt Nam:

a) Khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa theo đúng tiến độ được giao, trình Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến tham gia ca các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ theo quy định;

b) Tăng cường công tác phối hợp, thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn cơ quan chức năng tại địa phương trong công tác quản lý cảng, bến thủy nội địa./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KCHT
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nhật

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 14130/BGTVT-KCHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu14130/BGTVT-KCHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2017
Ngày hiệu lực14/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 14130/BGTVT-KCHT 2017 tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với bến thủy nội địa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 14130/BGTVT-KCHT 2017 tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với bến thủy nội địa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu14130/BGTVT-KCHT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Nhật
        Ngày ban hành14/12/2017
        Ngày hiệu lực14/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 14130/BGTVT-KCHT 2017 tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với bến thủy nội địa

              Lịch sử hiệu lực Công văn 14130/BGTVT-KCHT 2017 tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với bến thủy nội địa

              • 14/12/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/12/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực