Công văn 14131/BTC-CST

Công văn 14131/BTC-CST năm 2017 về xử lý thuế giá trị gia tăng đã nộp tại khâu nhập khẩu của máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14131/BTC-CST 2017 xử lý thuế giá trị gia tăng đã nộp tại khâu nhập khẩu máy móc


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14131/BTC-CST
V/v xử lý thuế GTGT đã nộp tại khâu nhập khẩu của máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH GUYOMARC'H Đồng Tháp.
(Địa chỉ: Tổ 14, Tân Phú, An Nhơn, Châu Thành, Đồng Tháp)

Bộ Tài chính nhận được văn bản số 08/2017-GĐT ngày 21/8/2017 của Chi nhánh Công ty TNHH GUYOMARC’H (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Công ty) đề nghị hướng dẫn về việc xử lý thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã nộp tại khâu nhập khẩu của máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế; và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 12/2015/NĐ-CP thuế giá trị gia tăng sửa đổi 39/2014/TT-BTC">26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn, dịch vụ có quy định “máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 49 và khoản 4 Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH GUYOMARC'H Đồng Tháp nhập khẩu các mặt hàng: Hệ thống làm nguội hai tầng (tờ khai số 101097378060 ngày 26/10/2016), Máy sàng lắc (tờ khai số 101109333250 ngày 12/11/2016) đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp xác nhận là máy, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp (công văn số 1459/SNN-VP ngày 28/11/2016) thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Chi nhánh Công ty đã nộp thuế GTGT tại khâu nhập khẩu đối với hai mặt hàng nêu trên thì số thuế GTGT này được xác định là số thuế GTGT nộp thừa. Do sản phẩm đầu ra của Chi nhánh Công ty thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nên Chi nhánh Công ty nộp hồ sơ đề nghị hoàn trả số thuế GTGT nộp thừa tại cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan đ được hoàn thuế theo quy định tại Điều 49 và khoản 4 Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (nếu Chi nhánh Công ty không còn n tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt).

Bộ Tài chính trả lời Chi nhánh Công ty đ biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (đ
báo cáo);
- TC
T: Vụ PC; TCHQ;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST2).(8b)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 14131/BTC-CST

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 14131/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/10/2017
Ngày hiệu lực 20/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 14131/BTC-CST

Lược đồ Công văn 14131/BTC-CST 2017 xử lý thuế giá trị gia tăng đã nộp tại khâu nhập khẩu máy móc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 14131/BTC-CST 2017 xử lý thuế giá trị gia tăng đã nộp tại khâu nhập khẩu máy móc
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 14131/BTC-CST
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Phạm Đình Thi
Ngày ban hành 20/10/2017
Ngày hiệu lực 20/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 14131/BTC-CST 2017 xử lý thuế giá trị gia tăng đã nộp tại khâu nhập khẩu máy móc

Lịch sử hiệu lực Công văn 14131/BTC-CST 2017 xử lý thuế giá trị gia tăng đã nộp tại khâu nhập khẩu máy móc

  • 20/10/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/10/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực