Công văn 14135/BTC-CST

Công văn số 14135/BTC-CST về việc sử dụng tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14135/BTC-CST sử dụng tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:  14135/BTC-CST
V/v: Về việc sử dụng tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Yên Bái

Trả lời công văn số 928/STC-HCSN ngày 02/10/2007 của Sở Tài chính tỉnh Yên Bái xin ý kiến Bộ Tài chính về việc sử dụng tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Điều 8 Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 03/06/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải là Khoản thu thuộc ngân sách nhà nước và được quản lý, sử dụng (đối với phần nộp ngân sách nhà nước) như sau: ''Ngân sách địa phương hưởng ngân sách 50% để sử dụng cho việc bảo vệ môi trường, đầu tư mới, nạo vét cống rãnh, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước tại địa phương".

- Điểm b Khoản 3 Mục V Thông tư liên tịch 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 hướng dẫn Nghị định 67/2003/NĐ-CP đã nêu: ''Ngân sách địa phương hưởng 50% để sử dụng cho việc bảo vệ môi trường trên địa bàn (phòng ngừa, khắc phục và xử lý ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường), đầu tư mới, nạo vét cống rãnh, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước tại địa phương.

Việc chi trả, thanh toán các Khoản chi từ phần phí bảo vệ môi trường đối với nước thải nộp vào ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành''.

Đồng thời, tại Điểm c, Khoản 2 Mục IV cũng đã hướng dẫn: Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng phần phí thu được đối với số tiền phí Điều tiết cho ngân sách địa phương trình Uỷ ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định đầu tư bảo vệ môi trường trên địa bàn.

- Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước của tỉnh Yên Bái theo báo cáo của Sở Tài chính là để phục vụ cho công tác quản lý, cấp giấy phép thăm dò, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước nhằm Mục đích bảo vệ nguồn tài nguyên nước trên địa bàn là phù hợp với Mục đích sử dụng phần tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Điều tiết cho ngân sách địa phương trong việc phòng ngừa, hạn chế suy thoái môi trường. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch sử dụng tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thu được (phần Điều tiết cho ngân sách địa phương) cho các công việc nêu trên theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trình Uỷ ban nhân tỉnh quyết định.

Bộ Tài chính trả lời để Sở Tài chính tỉnh Yên Bái biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- HĐND, UBND tỉnh Yên Bái;
- Vụ NSNN, Vụ PC;
- Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST 3).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Khắc Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 14135/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu14135/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2007
Ngày hiệu lực19/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 14135/BTC-CST

Lược đồ Công văn 14135/BTC-CST sử dụng tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 14135/BTC-CST sử dụng tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu14135/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Khắc Liêm
        Ngày ban hành19/10/2007
        Ngày hiệu lực19/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 14135/BTC-CST sử dụng tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

           Lịch sử hiệu lực Công văn 14135/BTC-CST sử dụng tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

           • 19/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực