Công văn 1416/TCT-QLN

Công văn 1416/TCT-QLN về phạt chậm nộp và cưỡng chế thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1416/TCT-QLN phạt chậm nộp và cưỡng chế thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1416/TCT-QLN
V/v phạt chậm nộp và cưỡng chế thuế.

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 125/CT-QLN ngày 22/2/2008 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang v/v vướng mắc trong xử lý nợ thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điểm 3 Mục 1 Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định: “Cơ sở xây dựng, lắp đặt phải đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế địa phương nơi đóng trụ sở. Trường hợp xây dựng, lắp đặt các công trình ở địa phương khác (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) do các cơ sở phụ thuộc không có tư cách pháp nhân như tổ, đội, ban quản lý công trình thực hiện… thì cơ sở xây dựng đồng thời phải đăng ký, kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế địa phương nơi xây dựng công trình.”

- Điểm 2.2 Mục II Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên quy định: “Trường hợp các cơ sở xây dựng, lắp đặt có tổ chức các đơn vị phụ thuộc không có tư cách pháp nhân như: tổ, đội xây dựng, ban quản lý công trình thực hiện xây lắp các công trình ở địa phương khác (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) nơi cơ sở đóng trụ sở chính thì đơn vị xây dựng, lắp đặt hoặc cơ sở chính phải kê khai doanh thu và thuế GTGT nộp tại địa phương nơi xây dựng công trình, hạng mục công trình theo tỷ lệ bằng 2% trên giá thanh toán công trình, hạng mục công trình chưa có thuế GTGT theo chế độ quy định với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính. Số thuế GTT đã nộp nơi xây dựng công trình được tính vào số thuế GTGT đã nộp khi cơ sở xây dựng kê khai nộp thuế GTGT tại văn phòng trụ sở chính…”

Căn cứ hướng dẫn trên thì cơ sở xây dựng thực hiện xây lắp công trình ở địa phương khác là đối tượng phải nộp thuế GTGT, có trách nhiệm chấp hành nghĩa vụ thuế đối với công trình xây lắp ở trụ sở chính và địa phương nơi xây dựng công trình. Cơ quan Thuế ở địa bàn nơi Công ty kinh doanh, xây lắp có trách nhiệm theo dõi quản lý việc nộp thuế tại địa bàn mình theo quy định trên. Do đó, cơ sở xây dựng nếu có hành vi vi phạm pháp luật về thuế tại địa bàn thuộc quyền quản lý của cơ quan Thuế nào thì cơ quan Thuế đó có quyền xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế trong phạm vi quản lý của mình theo hướng dẫn tại mục Đ Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế và được quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định tại Thông tư 157/2007/TT-BTC ngày 24/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với đối tượng này. Trong quá trình thực hiện, Cục Thuế tỉnh Kiên giang cần phối hợp với Cục Thuế nơi cơ sở xây dựng đóng trụ sở chính để đảm bảo nguyên tắc một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt 1 lần.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1416/TCT-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1416/TCT-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2008
Ngày hiệu lực09/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1416/TCT-QLN phạt chậm nộp và cưỡng chế thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1416/TCT-QLN phạt chậm nộp và cưỡng chế thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1416/TCT-QLN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành09/04/2008
        Ngày hiệu lực09/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1416/TCT-QLN phạt chậm nộp và cưỡng chế thuế

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1416/TCT-QLN phạt chậm nộp và cưỡng chế thuế

         • 09/04/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/04/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực