Công văn 14169/BTC-TCT

Công văn 14169/BTC-TCT về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14169/BTC-TCT chính sách thuế thu nhập cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 14169/BTC-TCT
V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Tài chính nhận được công văn số 3209/CT-TNCN ngày 28/4/2009 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong trường hợp người lao động khi đáp ứng được một số Điều kiện của Công ty sẽ được:

- Thưởng một số lượng cổ phiếu nhất định của Công ty.

- Thưởng quyền mua cổ phiếu của Công ty.

- Thưởng cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phiếu của Công ty mẹ ở nước ngoài.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại tiết 2.1.6, Mục II, Phần A Thông tư 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính có hướng dẫn: “Các Khoản thưởng như tháng, quý, năm, thưởng đột xuất, thưởng tháng lương thứ 13 bằng tiền hoặc không bằng tiền (kể cả thưởng bằng chứng khoán), trừ một số Khoản tiền thưởng quy định tại Điểm 2.3 dưới đây. Trường hợp người lao động được thưởng bằng cổ phiếu thì giá trị thưởng được xác định theo mức thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị trả thưởng”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì các Khoản thu nhập mà người lao động có được từ việc nhận các Khoản thưởng (nêu trên) được xác định là thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

Việc xác định giá trị thưởng, thời Điểm xác định thu nhập từ nhận thưởng và khai thuế đối với Khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công cá nhân có được từ việc thưởng bằng cổ phiếu được thực hiện theo nguyên tắc sau:

1. Đối với trường hợp thưởng bằng cổ phiếu của Công ty:

a. Giá trị thưởng được xác định theo mức thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị trả thưởng.

b. Thời Điểm xác định thu nhập: cá nhân chưa phải nộp thuế TNCN khi nhận cổ phiếu thưởng. Sau khi nhận cổ phiếu thưởng, nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại với cổ phiếu nhận thưởng thì cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có được từ việc nhận cổ phiếu thưởng (theo mức thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị trả thưởng).

Ngoài ra khi chuyển nhượng cổ phiếu thưởng, cá nhân còn phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán (theo mức 0,1% trên giá trị chuyển nhượng hoặc theo mức thuế suất 20% trên chênh lệch giữa giá thực tế chuyển nhượng với mệnh giá hoặc giá trị thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị trả thưởng).

c. Khai thuế: Cá nhân khi chuyển nhượng cổ phiếu thưởng tạm thời chưa phải khai thuế, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công; cuối năm cá nhân phải tổng hợp chung vào thu nhập từ tiền lương, tiền công của cả năm và thực hiện quyết toán thuế để xác định chính xác số thuế TNCN phải nộp trong năm.

2. Đối với trường hợp thưởng quyền mua cổ phiếu của Công ty: khi nhận thưởng quyền mua cổ phiếu cũng như khi thực hiện quyền mua cổ phiếu, cá nhân chưa phải nộp thuế TNCN. Sau khi thực hiện quyền mua cổ phiếu, nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại với cổ phiếu có được từ việc thực hiện quyền mua cổ phiếu này thì cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có được từ việc nhận thưởng quyền mua cổ phiếu. Việc xác định giá trị thưởng, thời Điểm xác định thu nhập từ việc nhận thưởng quyền mua cổ phiếu và khai thuế được thực hiện tương tự như trường hợp thưởng bằng cổ phiếu hướng dẫn tại Điểm 1 của công văn này.

Trường hợp cá nhân sau khi nhận thưởng quyền mua cổ phiếu thực hiện ngay việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu này cho người khác theo đúng quy định của Pháp luật thì đồng thời với việc làm thủ tục chuyển tên người được hưởng quyền mua cổ phiếu, đơn vị trả thưởng tính ngay giá trị Khoản thưởng này (theo số ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị) vào thu nhập chịu thuế trong kỳ của cá nhân chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.

Khi chuyển nhượng số cổ phiếu có được từ việc thực hiện quyền mua cổ phiếu, cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán (theo mức 0,1% trên giá trị chuyển nhượng hoặc theo mức 20% trên chênh lệch giữa giá thực tế chuyển nhượng với mệnh giá hoặc giá mua không ưu đãi).

3. Đối với trường hợp thưởng cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phiếu của Công ty mẹ ở nước ngoài: thực hiện như hướng dẫn tại Điểm 1, Điểm 2 của công văn này và các quy định của Luật Chứng khoán.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Cục Thuế kịp thời báo cáo để Bộ Tài chính xem xét giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC, UBCKNN;
- Lưu VT, TCT (VT, TNCN 2b).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Đặng Hạnh Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 14169/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu14169/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2009
Ngày hiệu lực07/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 14169/BTC-TCT chính sách thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 14169/BTC-TCT chính sách thuế thu nhập cá nhân
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu14169/BTC-TCT
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐặng Hạnh Thu
       Ngày ban hành07/10/2009
       Ngày hiệu lực07/10/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 14169/BTC-TCT chính sách thuế thu nhập cá nhân

            Lịch sử hiệu lực Công văn 14169/BTC-TCT chính sách thuế thu nhập cá nhân

            • 07/10/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/10/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực