Công văn 14199/BTC-CST

Công văn 14199/BTC-CST về việc xây dựng mức thu phí vệ sinh do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14199/BTC-CST xây dựng mức thu phí vệ sinh


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:  14199/BTC-CST
V/v: chính sách thu phí vệ sinh

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 3618/STC-QLNS ngày 12/10/2007 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng về việc xây dựng mức thu phí vệ sinh, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1) Về mức thu phí vệ sinh:

- Khoản 1, Mục IV Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hướng dẫn: việc quyết định thu phí, lệ phí; phạm vi, đối tượng Điều chỉnh của từng phí, lệ phí (bao gồm cả đối tượng không thu; đối tượng được miễn, giảm phí, lệ phí) nêu tại Thông tư này do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phù hợp với Điều kiện của từng địa phương...''.

Như vậy, việc quyết định thu phí đối với các Khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bao gồm cả mức thu phí cho phù hợp với Điều kiện thực tế của địa phương.

- Riêng với Khoản phí vệ sinh thì tại Điểm a.16, Khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 nêu trên đã hướng dẫn xác định mức thu nhằm bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí đầu tư cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn địa phương... Đồng thời hướng dẫn nguyên tắc phân biệt mức thu đối với một số đối tượng khác nhau cho phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể: ''Đối với các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ, trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, sự nghiệp, mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/đơn vị/tháng.

Đối với các cửa hàng, khách sạn, nhà hàng kinh doanh hàng ăn uống, tùy theo quy mô của từng đối tượng mà có mức thu cho phù hợp nhưng tối đa không quá 200.000 đồng/cửa hàng/tháng hoặc không quá 160.000 đồng/m3 rác..."

Theo đó, tuỳ vào tình hình thực tế việc quản lý, thu gom và xử lý rác thải tại địa phương, đề nghị Sở Tài chính căn cứ vào các hướng dẫn về nguyên tắc xác định mức thu phí nêu tại Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 nêu trên báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định mức thu phí cụ thể theo các đối tượng thu phí cho phù hợp.

2) Về đề nghị thu phí vệ sinh đối với ôtô nhập hàng chợ:

Điểm a.4, Khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 có hướng dẫn về phí chợ như sau: ''Đối với chợ có người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ, mức thu phí có thể tính theo số lượng hàng hoá nhập chợ. Mức thu tối đa không quá 8.000 đồng/người/ngày. Trường hợp tính theo số lượng hàng hoá nhập chợ... hoặc theo trọng tải của xe chở hàng hoá nhập chợ, nhưng không quá 100.000 đồng/xe hoặc lô hàng hoá nhập chợ.''

Như vậy, các xe ôtô nhập hàng tại chợ đã thuộc đối tuợng nộp phí chợ. Đề nghị địa phương căn cứ hướng dẫn nêu trên để xây dựng mức thu phí chợ đối với xe chở hàng hoá nhập chợ cho phù hợp, mà không thu phí vệ sinh để tránh trùng lắp.

Bộ Tài chính để Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng biết, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- HĐND, UBND TP. Đà Nẵng;
- Vụ NSNN, Vụ PC;
- Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST 3).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Khắc Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 14199/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu14199/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2007
Ngày hiệu lực22/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 14199/BTC-CST

Lược đồ Công văn 14199/BTC-CST xây dựng mức thu phí vệ sinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 14199/BTC-CST xây dựng mức thu phí vệ sinh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu14199/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Khắc Liêm
        Ngày ban hành22/10/2007
        Ngày hiệu lực22/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 14199/BTC-CST xây dựng mức thu phí vệ sinh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 14199/BTC-CST xây dựng mức thu phí vệ sinh

           • 22/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực