Công văn 1420/TTg-KTTH

Công văn số 1420/TTg-KTTH về việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1420/TTg-KTTH thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 1420/TTg-KTTH
V/v thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công thương;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Kế hoạch và đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 5853/BTC-TCHQ ngày 20 tháng 5 năm 2008), ý kiến của Bộ Ngoại giao (công văn số 1881/BNG-UBBG ngày 13 tháng 6 năm 2008), Bộ Công thương (công văn số 5102/BCT-TMMN ngày 17 tháng 6 năm 2008), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4499/BKH-TM&DV ngày 23 tháng 6 năm 2008), Bộ Quốc phòng (công văn số 3631/BQP-KHĐT ngày 18 tháng 7 năm 2008) về hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu qua các cửa khẩu phụ, lối mở với các nước có chung biên giới; để đẩy mạnh xuất khẩu và kiểm soát nhập khẩu nhằm hạn chế nhập siêu trong buôn bán biên mậu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đối với các cửa khẩu phụ, lối mở nằm trong các Khu kinh tế cửa khẩu được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hiện đã có đủ các lực lượng Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch và cơ sở kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước, việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

2. Đối với các cửa khẩu phụ, lối mở nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu nhưng hiện đã có đủ các lực lượng Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch và cơ sở kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước, chỉ cho phép thông quan hàng xuất khẩu; hàng nhập khẩu là nguyên, nhiên vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất trong nước thuộc danh mục mặt hàng cần nhập khẩu theo phân loại của Bộ Công thương.

Bộ Công thương hướng dẫn danh mục mặt hàng nhập khẩu cụ thể theo từng thời kỳ; chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới và Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới thống nhất nguyên tắc chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhất quán theo chủ trương khuyến khích xuất khẩu hàng công nghiệp, nông sản đã qua chế biến, kiểm soát hàng xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản và hạn chế nhập khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở nêu tại điểm 2 này.

3. Đối với các cửa khẩu phụ, lối mở nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu chưa có đủ các lực lượng chức năng, chưa có hoạt động xuất nhập khẩu, chỉ cho phép hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới, theo đúng quy định tại Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: NC, QHQT, KTN;
- Lưu: VT, KTTH (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Thuộc tính Công văn 1420/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1420/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2008
Ngày hiệu lực27/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1420/TTg-KTTH thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1420/TTg-KTTH thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1420/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành27/08/2008
        Ngày hiệu lực27/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1420/TTg-KTTH thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1420/TTg-KTTH thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu

           • 27/08/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/08/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực