Công văn 1420/UBND-VX

Công văn 1420/UBND-VX năm 2020 về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục thành phố do dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1420/UBND-VX 2020 kéo dài thời gian nghỉ học của học viên do COVID-19 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1420/UBND-VX
Về kéo dài thi gian ngh học của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục thành ph do dịch bệnh COVID-19

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Y tế;
-
Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
-
Các đơn vị, cơ s giáo dục trên địa bàn thành ph.

Căn cứ Thông báo s 158/TB-VPCP ngày 16 tháng 4 năm 2020 ca Văn phòng Chính ph về Kết luận ca Th tướng Chính ph Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thưng trực Chính ph về phòng, chống dịch COVID-19, trong đó thành phố H Chí Minh được xác định xếp vào nhóm có nguy cơ cao, phải tiếp tục tập trung nh đạo, ch đạo thực hiện Ch thị s 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Th tướng Chính ph về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Xét đ nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại T trình số 1126/TTr-GDĐT-VP ngày 17 tháng 4 năm 2020 về đề xuất phương án cho học sinh đi học tr lại:

Ủy ban nhân dân thành phố ch đạo như sau:

1. Cho phép học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành ph tiếp tục ngh học đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2020.

2. Ủy ban nhân dân thành phố s tiếp tục kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chnh kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020, thời gian tu trường, khai giảng năm học 2020-2021./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ Giáo dục và Đào to;
- Thưng trực Thành ủy;
-
Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các sở - ngành thành phố;
-
VPUB: CPVP;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX-VN).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1420/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1420/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2020
Ngày hiệu lực18/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(20/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1420/UBND-VX

Lược đồ Công văn 1420/UBND-VX 2020 kéo dài thời gian nghỉ học của học viên do COVID-19 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1420/UBND-VX 2020 kéo dài thời gian nghỉ học của học viên do COVID-19 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1420/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Liêm
        Ngày ban hành18/04/2020
        Ngày hiệu lực18/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (20/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1420/UBND-VX 2020 kéo dài thời gian nghỉ học của học viên do COVID-19 Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1420/UBND-VX 2020 kéo dài thời gian nghỉ học của học viên do COVID-19 Hồ Chí Minh

              • 18/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực