Công văn 14203TC/TCĐN

Công văn số 14203TC/TCĐN ngày 26/12/2002 của Bộ Tài chính về việc kiểm soát Chi đoàn ra (mục 115)

Nội dung toàn văn Công văn 14203TC/TCĐN kiểm soát Chi đoàn ra (mục 115)


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14203TC/TCĐN
V/v kiểm soát chi đoàn ra (Mục 115)

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

Kho bạc Nhà nước Trung ương

Đồng kính gửi:

Kho bạc Nhà nước Hà Nội

Vừa qua Bộ Tài chính có nhận được một số ý kiến của các Bộ, cơ quan đoàn thể phản ánh về việc Kho bạc Nhà nước ở các Quận, Huyện thuộc Kho bạc Hà Nội yêu cầu các đơn vị phải có thông tri duyệt quyết toán của Bộ Tài chính thì Kho bạc Nhà nước mới chấp nhận thanh toán đoàn ra, vấn đề này Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về cấp ngoại tệ để thanh toán cho đoàn đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài đã có quy định tại Điểm 3.2.1 Mục II của Thông tư số 40/2001/TT-BTC ngày 5/6/2001 hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi Ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ qua Kho bạc Nhà nước Trung ương như sau:

a. Các đơn vị dự toán chịu trách nhiệm quản lý kinh phí đoàn ra từ khâu lập dự toán, tạm ứng và duyệt quyết toán đối với từng đoàn và cá nhân.

b. Các đơn vị dự toán chỉ được sử dụng chi đúng theo hạn mức đã có trong dự toán và do Bộ Tài chính  thông báo cho Kho bạc Nhà nước Trung ương.

c. Căn cứ vào các quy định của Thông tư số 40/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Thông tư số 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 và Thông tư số 108/1999/TT-BTC ngày 4/9/1999 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài và giấy rút hạn mức kinh phí (biểu mẫu số 2), Kho bạc Nhà nước Trung ương cấp giấy tạm ứng chi ngoại tệ cho đơn vị và trừ vào hạn mức kinh phí bằng đồng Việt Nam của đơn vị.

d. Kho bạc Nhà nước Trung ương quản lý và cấp phát đoàn ra theo hạn mức kinh phí năm cho từng đơn vị dự toán do Bộ Tài chính  thông báo.

e. Trong vòng 15 ngày sau khi đoàn về, đơn vị dự toán có trách nhiệm gửi quyết toán chi ngoại tệ đoàn ra cho Kho bạc Nhà nước Trung ương để thanh toán tạm ứng. Căn cứ vào hồ sơ quyết toán đoàn ra đã được cơ quan chủ quản xét duyệt quyết toán chi ngoại tệ và giấy đề nghị thanh toán tạm ứng của đơn vị (theo mẫu số C2-06/KB của Kho bạc Nhà nước Trung ương) Kho bạc Nhà nước Trung ương chuyển tạm ứng ngân sách Nhà nước sang thực hiện chi ngân sách Nhà nước và xử lí bù trừ thừa thiếu giữa các đoàn.

+ Nếu thiếu so với quyết toán đoàn ra, đơn vị dự toán được Kho bạc Nhà nước Trung ương bổ sung ngoại tệ và trừ vào hạn mức năm.

+ Nếu thừa so với quyết toán đoàn ra, đơn vị dự toán nộp tiền thừa bằng ngoại tệ vào Quĩ ngoại tệ tập trung đồng thời Kho bạc Nhà nước Trung ương  ghi tăng đồng Việt Nam vào tài khoản hạn mức kinh phí năm của đơn vị đã  dự toán.

+ Quá trình thực hiện trong năm, nếu còn nhiệm vụ đoàn ra mà số dự hạn mức kinh phí đối với mục chi “115” đã hết, đơn vị dự toán làm việc với Bộ Tài chính  để điều chỉnh mục hoặc trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung kinh phí đoàn ra. Trường hợp cuối năm dự hạn mức mục 115 không sử dụng hết được xử lý theo chế độ cấp hạn mức kinh phí hiện hành.

+ Đến cuối năm (31/12) đơn vị dự toán có tiền thừa ngoại tệ phải nộp vào Quĩ ngoại tệ tập trung và Kho bạc Nhà nước Trung ương hạch toán giảm chi ngân sách Nhà nước của đơn vị dự toán theo chương khoản, mục tương ứng.

g. Đơn vị dự toán có trách nhiệm quyết toán chi ngoại tệ tương ứng tiền đồng Việt Nam cùng với quyết toán quí, năm của đơn vị.

2. Đối với các đơn vị dự toán được Bộ Tài chính  thông báo bằng hạn mức tiền đồng Việt Nam cho Mục chi 115 (đoàn ra), đề nghị Kho bạc Nhà nước Trung ương  chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố vận dụng qui định ghi tại Điểm 3.2.1 Mục II của Thông tư số 40/2001/TT-BTC ngày 5/6/2001 để kiểm soát chi đoàn ra (Mục 115) cho các đơn vị dự toán và không yêu cầu các đơn vị phải có thông tri duyệt quyết toán chi đoàn ra của Bộ Tài chính  vì nhiệm vụ này đã giao cho cơ quan chủ quản xét duyệt quyết toán chi ngoại tệ đoàn ra.

Bộ Tài chính  xin thông báo để Kho bạc Nhà nước Trung ương biết phố hợp thực hiện./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Văn Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 14203TC/TCĐN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu14203TC/TCĐN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2002
Ngày hiệu lực26/12/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 14203TC/TCĐN

Lược đồ Công văn 14203TC/TCĐN kiểm soát Chi đoàn ra (mục 115)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 14203TC/TCĐN kiểm soát Chi đoàn ra (mục 115)
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu14203TC/TCĐN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhan Văn Hiển
        Ngày ban hành26/12/2002
        Ngày hiệu lực26/12/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 14203TC/TCĐN kiểm soát Chi đoàn ra (mục 115)

         Lịch sử hiệu lực Công văn 14203TC/TCĐN kiểm soát Chi đoàn ra (mục 115)

         • 26/12/2002

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/12/2002

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực