Công văn 14228/BTC-QLG

Công văn 14228/BTC-QLG năm 2014 về thẩm quyền ban hành mức giá cụ thể dịch vụ khám, chữa bệnh đối với cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14228/BTC-QLG năm 2014 thẩm quyền ban hành mức giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14228/BTC-QLG
V/v thẩm quyền ban hành mức giá cụ thể dịch vụ KBCB đối với các cơ sở KBCB của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số Sở Tài chính tỉnh/TP đề nghị hướng dẫn về thẩm quyền quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại địa phương theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 va Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012.

Để thống nhất thực hiện theo quy định của pháp luật, sau khi xin ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn về thẩm quyền quy định mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương như sau:

1. Về thẩm quyền quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương

Theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thì thẩm quyền quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại địa phương quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 và Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012. Cụ thể:

- Tại khoản 4 Điều 88 Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 quy định: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

- Tại Điều 22 Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 quy định về thẩm quyền và trách nhiệm định giá, theo đó Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo sự phân công, phân cấp của Chính phủ. Tại điểm i khoản 4 Điều 8 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

2. Về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

Khoản 3 Điều 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định: Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì thẩm quyền quy định mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khán bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương áp dụng theo quy định tại Điều 22 Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012, theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế, Bộ Tư pháp;
- Sở Tài chính các tỉnh/TP;
- Vụ HCSN, Pháp chế:
- Lưu :VT, QLG

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 14228/BTC-QLG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu14228/BTC-QLG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2014
Ngày hiệu lực08/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 14228/BTC-QLG năm 2014 thẩm quyền ban hành mức giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 14228/BTC-QLG năm 2014 thẩm quyền ban hành mức giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu14228/BTC-QLG
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Văn Hiếu
        Ngày ban hành08/10/2014
        Ngày hiệu lực08/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 14228/BTC-QLG năm 2014 thẩm quyền ban hành mức giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 14228/BTC-QLG năm 2014 thẩm quyền ban hành mức giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh

           • 08/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực