Công văn 1423/LĐTBXH-CSLĐVL

Công văn 1423/LĐTBXH-CSLĐVL về người lao động chuyển nơi làm việc trong khu vực Nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1423/LĐTBXH-CSLĐVL người lao động chuyển nơi làm việc


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1423/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v người lao động chuyển nơi làm việc trong khu vực Nhà nước

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2001

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 921/LĐTBXH ngày 11/5/2001 của Qúi Sở hỏi về việc người lao động chuyển nơi làm việc trong khu vực Nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Bộ luật Lao động không có Điều, Khoản nào qui định việc Điều động người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động ở doanh nghiệp Nhà nước đến làm việc ở cơ quan hành chính, sự nghiệp hoặc doanh nghiệp Nhà nước khác.

Người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động ở doanh nghiệp Nhà nước, muốn chuyển đến làm việc ở cơ quan hành chính, sự nghiệp hoặc doanh nghiệp Nhà nước khác, có thể làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động theo qui định của Bộ luật Lao động. Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật được hưởng trợ cấp thôi việc theo Khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động;

2/ Người lao động đang làm việc ở cơ quan hành chính, sự nghiệp chuyển đến làm việc ở doanh nghiệp Nhà nước chia theo 2 hình thức:

- Được bổ nhiệm vào các chức vụ là thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng các doanh nghiệp Nhà nước.

Thủ tục bổ nhiệm, bố trí công tác, giải quyết các quyền lợi của người lao động thực hiện theo qui định của Pháp lệnh cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

- Thôi việc ở cơ quan hành chính, sự nghiệp, hưởng quyền lợi theo qui định của Pháp lệnh cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này;

3/ Thâm niên công tác để tính tăng thêm ngày nghỉ phép hàng năm, hoặc mua cổ phần ưu đãi khi doanh nghiệp chuyển sang cổ phần hóa, thực hiện theo qui định tại Điểm 3a Mục II Thông tư 07/LĐTBXH -TT ngày 11/4/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Bộ luật lao động và nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Điểm 4 Mục A Thông tư 11/1998/TT-LĐTBXH ngày 21/8/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, Vụ CSLĐVL.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
Chu Hoàng Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1423/LĐTBXH-CSLĐVL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1423/LĐTBXH-CSLĐVL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2001
Ngày hiệu lực28/05/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1423/LĐTBXH-CSLĐVL

Lược đồ Công văn 1423/LĐTBXH-CSLĐVL người lao động chuyển nơi làm việc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1423/LĐTBXH-CSLĐVL người lao động chuyển nơi làm việc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1423/LĐTBXH-CSLĐVL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýChu Hoàng Anh
        Ngày ban hành28/05/2001
        Ngày hiệu lực28/05/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1423/LĐTBXH-CSLĐVL người lao động chuyển nơi làm việc

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1423/LĐTBXH-CSLĐVL người lao động chuyển nơi làm việc

           • 28/05/2001

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/05/2001

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực