Công văn 1424/BKHĐT-QLKTTW

Công văn 1424/BKHĐT-QLKTTW năm 2019 về gửi tài liệu hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và đề nghị gửi Kế hoạch hành động và báo cáo quý về triển khai Nghị quyết do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1424/BKHĐT-QLKTTW 2019 cải thiện môi trường kinh doanh năng lực cạnh tranh


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1424 /BKHĐT-QLKTTW
V/v gửi tài liệu hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 02 về cải thiện MTKD, nâng cao NLCT và đề nghị gửi Kế hoạch hành động và báo cáo quý về triển khai Nghị quyết

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019 và định hướng đến năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao làm đầu mối theo dõi bộ chỉ số Môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới (WB) và Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF). Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn liên quan gồm:

(1) Tài liệu Tìm hiểu về chỉ số Môi trường kinh doanh (Doing Business) của Ngân hàng thế giới;

(2) Tài liệu Tìm hiểu về chỉ số Năng lực cạnh tranh 4.0 (GCI 4.0) của Diễn đàn kinh tế thế giới;

(3) Biểu mẫu hướng dẫn chuẩn bị các nội dung của báo cáo quý về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin gửi bộ tài liệu hướng dẫn này tới Quý Bộ, cơ quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tham khảo. Tài liệu bản điện tử được đăng tải trên website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng kính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết, đồng thời gửi Kế hoạch hành động và Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện theo như yêu cầu tại Nghị quyết để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Kế hoạch hành động ban hành trong quý I năm 2019 và báo cáo quý gửi trước ngày 15 của tháng cuối quý).

Mọi thông tin xin liên hệ chị Nguyễn Minh Thảo, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. Điện thoại: Cơ quan: (04)37337532, Di động: 0945967575.

Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ: Trung tâm tin học, Vụ thi đua khen thưởng và truyền thông, Báo Đầu tư, Tạp chí KTvà DB, Báo Đấu thầu (để đăng tải trên website);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để tham khảo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan);
- Lưu: VT, QLKTTW (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Đại Thắng

 

NỘI DUNG CHUẨN BỊ BÁO CÁO QUÝ

Về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019 và định hướng đến năm 2021

Báo cáo quý tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019 và định hướng đến năm 2021 thực hiện theo cấu trúc sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ 1

Điểm lại các công việc đã thực hiện, đang thực hiện. Trong đó nêu rõ:

- Tên công việc

- Kết quả đạt được và tác động tích cực (nếu có)

2. Nhiệm vụ 2

Điểm lại các công việc đã thực hiện, đang thực hiện. Trong đó nêu rõ:

- Tên công việc

- Kết quả đạt được và tác động tích cực (nếu có)

3. Nhiệm vụ 3

(như trên)

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

IV. PHỤ LỤC (nếu có)

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1424/BKHĐT-QLKTTW

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1424/BKHĐT-QLKTTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2019
Ngày hiệu lực07/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1424/BKHĐT-QLKTTW 2019 cải thiện môi trường kinh doanh năng lực cạnh tranh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1424/BKHĐT-QLKTTW 2019 cải thiện môi trường kinh doanh năng lực cạnh tranh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1424/BKHĐT-QLKTTW
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýVũ Đại Thắng
        Ngày ban hành07/03/2019
        Ngày hiệu lực07/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1424/BKHĐT-QLKTTW 2019 cải thiện môi trường kinh doanh năng lực cạnh tranh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1424/BKHĐT-QLKTTW 2019 cải thiện môi trường kinh doanh năng lực cạnh tranh

             • 07/03/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/03/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực