Công văn 1424/SNV-CCVC

Công văn 1424/SNV-CCVC về đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1424/SNV-CCVC đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1424/SNV-CCVC
Về đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;
- Bảo hiểm xã hội thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện.

 

Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp và Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

Trên cơ sở phản ảnh của một số cơ quan, đơn vị và theo đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 9999/STC-NS ngày 09/10/2009 về việc hướng dẫn đối tượng thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

Điều 2 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp quy định:

“1. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội là công dân Việt Nam giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc sau đây với người sử dụng lao động quy định tại Điều 3 Nghị định này:

a) Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng;

b) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng;

d) Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, kể những người được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của nhà nước trước ngày Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước.

Các đối tượng giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nêu trên sau đây gọi chung là người lao động.

2. Người đang hưởng lương hưu hằng tháng, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng có giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động quy định tại Điều 3 Nghị định này theo các loại hợp đồng quy định tại khoản 1 Điều này không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp”.

Theo điểm d nêu trên, cán bộ, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được tuyển dụng trước ngày Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước mà không thực hiện việc ký hợp đồng làm việc vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2. Đối với cán bộ không chuyên trách tại các xã, phường, thị trấn:

Cán bộ không chuyên trách tại các xã, phường, thị trấn là những người được bầu cử (giữ các chức danh phó các đoàn thể nhân dân) và những người được tuyển dụng, giao giữ chức danh chuyên môn ở cơ quan nhà nước do Chính phủ quy định (theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ) là lực lượng làm việc ổn định trong cơ quan nhà nước.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010, cán bộ không chuyên trách tại các xã, phường, thị trấn chuyển sang thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tự nguyện theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Do đó, không đưa vào đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2009.

Sở Nội vụ có ý kiến về đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp để các Sở - Ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận – huyện và Bảo hiểm xã hội thành phố biết và phối hợp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND/TP (để báo cáo);
- Giám đốc Sở Nội vụ;
- Các phòng chuyên môn thuộc Sở;
- Lưu.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Võ Thanh Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1424/SNV-CCVC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1424/SNV-CCVC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2009
Ngày hiệu lực11/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1424/SNV-CCVC

Lược đồ Công văn 1424/SNV-CCVC đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1424/SNV-CCVC đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1424/SNV-CCVC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Thanh Phong
        Ngày ban hành11/11/2009
        Ngày hiệu lực11/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1424/SNV-CCVC đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1424/SNV-CCVC đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

         • 11/11/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/11/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực