Công văn 1424/TCHQ-KHTC

Công văn số 1424/TCHQ-KHTC về việc phân bổ dự toán nguồn thu sự nghiệp (lệ phí Hải quan) do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1424/TCHQ-KHTC phân bổ dự toán nguồn thu sự nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1424/TCHQ-KHTC
V/v: phân bổ dự toán nguồn thu sự nghiệp (lệ phí Hải quan).

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Tài chính (Vụ Tài Vụ - Quản trị).

Thực hiện Quyết định 251/QĐ-BTC ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008, Tổng cục Hải quan báo cáo việc phân bổ chi tiết dự toán chi nguồn lệ phí Hải quan như sau:

Theo Quyết định 251/QĐ-BTC ngày 13 tháng 02 năm 2008 nêu trên, Bộ Tài chính giao dự toán chi từ nguồn thu sự nghiệp (Lệ phí Hải quan) vào nguồn kinh phí hoạt động không thường xuyên.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 73/2006/QĐ-BTC ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hải quan trong lĩnh vực Hải quan và Dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng phí, lệ phí Hải quan thì nội dung chi phí, lệ phí Hải quan được sử dụng trước tiên cho các hoạt động chi thường xuyên phục vụ việc thu phí, lệ phí.

Do vậy, đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh nội dung giao dự toán chi từ nguồn thu lệ phí hải quan từ kinh phí hoạt động không thường xuyên sang kinh phí hoạt động thường xuyên theo chi tiết tại phụ lục đính kèm công văn này. Việc chi tiêu thực hiện theo đúng chế độ và quy chế quản lý, sử dụng phí, lệ phí hải quan.

Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính xem xét phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1424/TCHQ-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1424/TCHQ-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2008
Ngày hiệu lực28/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1424/TCHQ-KHTC phân bổ dự toán nguồn thu sự nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1424/TCHQ-KHTC phân bổ dự toán nguồn thu sự nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1424/TCHQ-KHTC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành28/03/2008
        Ngày hiệu lực28/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1424/TCHQ-KHTC phân bổ dự toán nguồn thu sự nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1424/TCHQ-KHTC phân bổ dự toán nguồn thu sự nghiệp

             • 28/03/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/03/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực