Công văn 1425/VPCP-KSTT

Công văn 1425/VPCP-KSTT năm 2018 về thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1425/VPCP-KSTT 2018 thực hiện 45/2016/QĐ-TTg kết quả giải quyết thủ tục hành chính


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1425/VPCP-KSTT
V/v thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 119/BTTTT-BC ngày 17 tháng 01 năm 2018 báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 10 năm 2016 về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; để thực hiện nghiêm Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg với tinh thần phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ, phổ biến sâu rộng dưới nhiều hình thức về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức, cá nhân hiểu rõ và sử dụng dịch vụ.

2. Kết nối mạng thông tin phục vụ triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg thông qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương. Đẩy nhanh việc kết nối hệ thống thông tin phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để mang lại hiệu quả cao hơn trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

3. Tổ chức tập huấn cho nhân viên bưu điện về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện và phục vụ tốt nhất theo nhu cầu của cá nhân, tổ chức.

4. Phối hp với Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất chính sách, biện pháp khai thác, sử dụng hiệu quả mạng bưu chính công cộng, chú trọng đến việc triển khai cung ứng dịch vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích.

5. Trong quý I/2018 hoàn thành chuẩn hóa và cập nhật, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi công bố, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; chi tiết mức phí và lệ phí cho từng thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các phó TTgCP (để b/c);
- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, PL, TCCV, CN, KGVX, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (03).
HLong

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Thuộc tính Công văn 1425/VPCP-KSTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1425/VPCP-KSTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2018
Ngày hiệu lực08/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái

Download Công văn 1425/VPCP-KSTT

Lược đồ Công văn 1425/VPCP-KSTT 2018 thực hiện 45/2016/QĐ-TTg kết quả giải quyết thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1425/VPCP-KSTT 2018 thực hiện 45/2016/QĐ-TTg kết quả giải quyết thủ tục hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1425/VPCP-KSTT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành08/02/2018
        Ngày hiệu lực08/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1425/VPCP-KSTT 2018 thực hiện 45/2016/QĐ-TTg kết quả giải quyết thủ tục hành chính

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1425/VPCP-KSTT 2018 thực hiện 45/2016/QĐ-TTg kết quả giải quyết thủ tục hành chính

             • 08/02/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/02/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực