Công văn 1426/TTg-CN

Công văn 1426/TTg-CN năm 2019 về phương án xử lý tài sản hình thành từ hạng mục đầu tư nâng cấp Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án WB6 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1426/TTg-CN 2019 xử lý tài sản từ hạng mục đầu tư nâng cấp Cảng thủy nội địa Việt Trì


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1426/TTg-CN
V/v phương án xử lý tài sản hình thành từ các hạng mục đầu tư nâng cấp các Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án WB6

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Công an.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 6820/BGTVT-KCHT ngày 23 tháng 7 năm 2019) và ý kiến của các Bộ: Quốc phòng (Công văn số 9034/BQP-TC ngày 20 tháng 8 năm 2019), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 4170/BTNMT-KHTC ngày 23 tháng 8 năm 2019), Công an (Công văn số 2591/BCA-ANKT ngày 05 tháng 9 năm 2019), Tư pháp (Công văn số 3418/BTP-PLDSKT ngày 06 tháng 9 năm 2019) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 7009/BKHĐT-KTĐN ngày 26 tháng 9 năm 2019) về phương án xử lý tài sản hình thành từ các hạng mục đu tư nâng cp các Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ (Dự án WB6), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải tổ chức nghiên cứu, tiếp thụ ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên; trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chủ động tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện phương án xử lý tài sản hình thành từ các hạng mục đầu tư nâng cp các Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án WB6 (Phương án xử lý); trong quá trình thực hiện phải đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn của Nhà nước theo đúng các quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hp chặt chẽ và thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về Phương án xử lý theo quy định.

2. Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan làm rõ dấu hiệu vi phạm khi thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty vận tải thủy và xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tư pháp
, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, T
GĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, ĐMDN, TKBT;
- Lưu: VT,CN(2b). Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG
Trịnh
Đình Dũng

 

Thuộc tính Công văn 1426/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1426/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2019
Ngày hiệu lực28/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1426/TTg-CN

Lược đồ Công văn 1426/TTg-CN 2019 xử lý tài sản từ hạng mục đầu tư nâng cấp Cảng thủy nội địa Việt Trì


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1426/TTg-CN 2019 xử lý tài sản từ hạng mục đầu tư nâng cấp Cảng thủy nội địa Việt Trì
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1426/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành28/10/2019
        Ngày hiệu lực28/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1426/TTg-CN 2019 xử lý tài sản từ hạng mục đầu tư nâng cấp Cảng thủy nội địa Việt Trì

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1426/TTg-CN 2019 xử lý tài sản từ hạng mục đầu tư nâng cấp Cảng thủy nội địa Việt Trì

              • 28/10/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/10/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực