Công văn 14277/BTC-NSNN

Công văn 14277/BTC-NSNN về thực hiện chế độ, chính sách chưa bố trí trong định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020) do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14277/BTC-NSNN 2017 chính sách bố trí định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14277/BTC-NSNN
V/v thực hiện một số chế độ, chính sách chưa bố trí trong định mức chi thường xuyên NSĐP năm 2017 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020)

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được văn bản của một số địa phương đề nghị bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương (NSTW) cho ngân sách địa phương (NSĐP) để thực hiện một số chế độ, chính sách do Trung ương ban hành năm 2017 chưa được bố trí trong định mức chi thường xun NSĐP năm 2017 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020).

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 10/BTC-NSNN ngày 03/1/2017 và Văn bản s 9512/BTC-NSNN ngày 18/7/2017 trình Thủ tướng Chính phủ: Cho tng hợp kinh phí thực hiện các chính sách chưa tính trong định mức vào nhu cầu chi thực hiện các chính sách ASXH do NSTW hỗ trợ cho NSĐP trong năm 2017 và các năm tiếp theo của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 và được áp dụng nguyên tắc NSTW hỗ trợ NSĐP theo Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020.

Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính (Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 24/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 8020/VPCP-KTTH ngày 01/8/2017 của Văn phòng Chính phủ). Vì vậy, Bộ Tài chính xin thông báo đỦy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổng hợp vào nhu cầu chi hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP gồm:

(1) Kinh phí thực hiện đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020 theo Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

(2) Kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 7/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

(3) Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ thực hiện chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đng, trung cấp theo Quyết định 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

(4) Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chuyn đi từ trng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên theo Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

(5) Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

(6) Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

(7) Kinh phí thực hiện đề án củng cố, tăng cường đội ngũ cán b dân tộc Mông trong hệ thống chính trị cơ sở các xã địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc giai đoạn 2014-2018 tại Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

(8) Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 13/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

(9) Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã phường, thị trn trình độ cao đng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

(10) Kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020 theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

(11) Kinh phí thực hiện đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- STC các
tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 14277/BTC-NSNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu14277/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2017
Ngày hiệu lực24/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 14277/BTC-NSNN

Lược đồ Công văn 14277/BTC-NSNN 2017 chính sách bố trí định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 14277/BTC-NSNN 2017 chính sách bố trí định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu14277/BTC-NSNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýHuỳnh Quang Hải
        Ngày ban hành24/10/2017
        Ngày hiệu lực24/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 14277/BTC-NSNN 2017 chính sách bố trí định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương

           Lịch sử hiệu lực Công văn 14277/BTC-NSNN 2017 chính sách bố trí định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương

           • 24/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực