Công văn 14278/BTC-QLCS

Công văn 14278/BTC-QLCS năm 2014 chỉ đạo thực hiện hạch toán kế toán tài sản hạ tầng đường bộ và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản hạ tầng đường bộ do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14278/BTC-QLCS 2014 hạch toán kế toán tài sản hạ tầng đường bộ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14278/BTC-QLCS
V/v chỉ đạo thực hiện hạch toán kế toán tài sản hạ tầng đường bộ và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản hạ tầng đường bộ

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định tại Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ đã được Bộ Tài chính, Giao thông vận tải hướng dẫn chi tiết tại các Thông tư (số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013, số 98/2014/TT-BTC ngày 25/7/2014, số 99/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 29/7/2014). Trong tháng 9/2014, liên Bộ đã tập huấn triển khai thực hiện cho lãnh đạo và cán bộ Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để đảm bảo cho công tác mở số, hạch toán kế toán tài sản hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý của địa phương thực hiện thống nhất từ ngày 01/01/2015; Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện khẩn trương một số nội dung sau:

1. Phổ biến, hướng dẫn các đơn vị đang được giao trực tiếp quản tài sản hạ tầng đường bộ của địa phương (quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 18 Nghị định 10/2013/NĐ-CP của Chính phủ) thực hiện:

- Rà soát, lập Danh mục tài sản hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý.

- Áp giá xác định giá trị từng tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định tại Thông tư số 99/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 29/7/2014, phục vụ việc ghi sổ hạch toán kế toán tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định.

- Mở sổ, hạch toán kế toán tài sản hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý từ ngày 01/01/2015 theo đúng quy định tại Thông tư số 98/2014/TT-BTC ngày 25/7/2014 của Bộ Tài chính.

2. Giao Sở Giao thông vận tải lập Danh mục các tuyến đường bộ thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ (phân loại chi tiết theo cấp quản lý: đường tỉnh, đường huyện, đường xã); gửi về Bộ Tài chính để phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài sản hạ tầng đường bộ, quy định tại Điều 31 Nghị định số 10/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Giao sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin số liệu ban đầu về toàn bộ tài sản hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý của địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT;
- Lưu: VT, QLCS. (72)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 14278/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu14278/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2014
Ngày hiệu lực08/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 14278/BTC-QLCS 2014 hạch toán kế toán tài sản hạ tầng đường bộ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 14278/BTC-QLCS 2014 hạch toán kế toán tài sản hạ tầng đường bộ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu14278/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Hữu Chí
        Ngày ban hành08/10/2014
        Ngày hiệu lực08/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 14278/BTC-QLCS 2014 hạch toán kế toán tài sản hạ tầng đường bộ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia

           Lịch sử hiệu lực Công văn 14278/BTC-QLCS 2014 hạch toán kế toán tài sản hạ tầng đường bộ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia

           • 08/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực