Công văn 1429/TCHQ-KTTT

Công văn số 1429/TCHQ-KTTT về việc hướng dẫn thực hiện thu phí hồ tiêu xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1429/TCHQ-KTTT hướng dẫn thực hiện thu phí hồ tiêu xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1429/TCHQ-KTTT
V/v: Hướng dẫn thực hiện thu phí hồ tiêu xuất khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 08/HHHT-2005/CV ngày 28/3/2005 của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam về việc đề nghị thu phí hồ tiêu xuất khẩu; Căn cứ Quyết định số 972/QĐ-BTC ngày 25/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý nguồn tài chính tham gia vào Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế; Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Chế độ thu, nộp:

- Chi cục Hải quan thuộc tỉnh, thành phố, căn cứ vào lượng hồ tiêu ghi trên tờ khai xuất khẩu đã đăng ký với cơ quan Hải quan, thực hiện việc thu phí hồ tiêu ngay khi tiến hành làm thủ tục hải quan cho lô hồ tiêu xuất khẩu; mức thu là 1,5 USD/tấn.

- Thời điểm thu từ ngày 01/4/2005.

- Chứng từ thu là biên lai thu lệ phí hải quan do Bộ Tài chính phát hành (dùng biên lai thu lệ phí hải quan, như thu lệ phí Cà phê - Ca cao của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam).

- Số tiền thu phí hồ tiêu xuất khẩu được nộp vào tài khoản: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, số tài khoản: 946.03.00.00005, tại kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chế độ báo cáo:

Hàng tháng Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố lập báo cáo số thu nộp lệ phí hồ tiêu xuất khẩu gửi về Tổng cục Hải quan (Vụ KTTT-XNK) theo mẫu đính kèm.

Đề nghị Cục trưởng cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức và triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc thì kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan để nghiên cứu hướng dẫn, bổ sung./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC;
- Lưu: VP (2), KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Cục Hải quan…
Chi cục Hải quan…

 

 

BÁO CÁO

SỐ THU PHÍ HỒ TIÊU XUẤT KHẨU THÁNG… NĂM 2005

 

STT

Số thu trong tháng

Lũy kế

Ghi chú

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ghi rõ họ, tên và ký)

……… Ngày… tháng… năm 2005
Chi cục trưởng
(Ký tên và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1429/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1429/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2005
Ngày hiệu lực14/04/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1429/TCHQ-KTTT hướng dẫn thực hiện thu phí hồ tiêu xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1429/TCHQ-KTTT hướng dẫn thực hiện thu phí hồ tiêu xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1429/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành14/04/2005
        Ngày hiệu lực14/04/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1429/TCHQ-KTTT hướng dẫn thực hiện thu phí hồ tiêu xuất khẩu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1429/TCHQ-KTTT hướng dẫn thực hiện thu phí hồ tiêu xuất khẩu

              • 14/04/2005

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/04/2005

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực