Công văn 1429/TTg-CN

Công văn số 1429/TTg-CN về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại TP Hồ Chí Minh do Thủ tướng chính phủ ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 1429/TTg-CN quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, CQTW HCM


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*******


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*********

Số: 1429/TTg-CN
V/v quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại TP Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 12396/BTC-QLCS ngày 14 tháng 9 năm 2007) về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể nghiêm túc thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ trong việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bộ Tài chính tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể trong việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

3. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lập quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc Văn phòng đại diện của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo hướng dẫn tập trung thành Khu liên cơ quan văn phòng đại diện, làm căn cứ cho việc lập kế hoạch và đầu tư xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2007.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  các Vụ: KTTH, NN, Website CP;
- Lưu: Văn thư, CN (3).62

 KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1429/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1429/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2007
Ngày hiệu lực03/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1429/TTg-CN

Lược đồ Công văn 1429/TTg-CN quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, CQTW HCM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1429/TTg-CN quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, CQTW HCM
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1429/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành03/10/2007
        Ngày hiệu lực03/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1429/TTg-CN quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, CQTW HCM

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1429/TTg-CN quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, CQTW HCM

             • 03/10/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/10/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực