Công văn 143/VP-TH

Công văn 143/VP-TH năm 2014 công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do Văn phòng Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 143/VP-TH 2014 quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008


TỔNG CỤC HẢI QUAN
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/VP-TH
V/v công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ

Văn phòng Tổng cục nhận được Công văn số 1254/HQCT-VP ngày 31/7/2014 và Công văn số 786/HQCT-VP ngày 21/5/2014 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ngày 05/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là Quyết định 19) v/v áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Quyết định 19 có hiệu lực kể từ ngày 18/5/2014, tuy nhiên đến nay Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính vẫn chưa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2. Đối với trường hợp của Cục Hải quan TP. Cần Thơ, theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 16 Quyết định 19, Cục Hải quan TP. Cần Thơ đều phải công bố theo Khoản 3 Điều 4 Quyết định 19 nhưng cần xác định rõ, Giấy chứng nhận của đơn vị được cấp đã bao gồm tất cả các thủ tục hành chính phải được công bố theo quy định của pháp luật hay chưa để thực hiện việc công bố theo Khoản 1 Điều 16 hay Khoản 2 Điều 16 của Quyết định 19.

Văn phòng Tổng cục thông báo để Cục Hải quan Cần Thơ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục HQ các tỉnh, TP (để biết);
- Lưu: VT, TH.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Xuân Huế

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 143/VP-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu143/VP-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2014
Ngày hiệu lực12/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 143/VP-TH 2014 quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 143/VP-TH 2014 quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu143/VP-TH
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLê Xuân Huế
        Ngày ban hành12/08/2014
        Ngày hiệu lực12/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 143/VP-TH 2014 quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

             Lịch sử hiệu lực Công văn 143/VP-TH 2014 quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

             • 12/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực