Công văn 1431/UBDT-CSDT

Công văn 1431/UBDT-CSDT năm 2015 thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1431/UBDT-CSDT thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg 2015


ỦY BAN DÂN TỘC
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1431/UBDT-CSDT
V/v thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Sơn La

Phúc đáp Công văn số 402/BDT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La về việc xin ý kiến chỉ đạo thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg y ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Khoản 1 điều 2 Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 18/11/2013 của Liên Bộ: Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định: Hộ đồng bào dân tộc thiu số nghèo (kcả vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí hộ nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015, có trong danh sách hộ nghèo đã đưc cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thi điểm Quyết định số 755/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành; sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp, chưa có hoặc chưa đủ đất ở, đất sản xuất theo hạn mức bình quân chung do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định, có khó khăn về nước sinh hoạt; chưa được hưởng các chính sách của nhà nước hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt.

Như vậy, việc bổ sung danh sách hộ nghèo thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg không phù hợp với quy định hiện hành.

Đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Sơn La tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đề án đã phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (b/c);
- Thứ trưởng, PCN Sơn Phước Hoan (b/c);
- Website UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Cầm Văn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1431/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1431/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2015
Ngày hiệu lực23/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1431/UBDT-CSDT thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1431/UBDT-CSDT thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1431/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýCầm Văn Thanh
        Ngày ban hành23/12/2015
        Ngày hiệu lực23/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1431/UBDT-CSDT thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1431/UBDT-CSDT thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg 2015

           • 23/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực