Công văn 1432/BTTTT-PTTH&TTĐT

Công văn 1432/BTTTT-PTTH&TTĐT liên quan đến hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1432/BTTTT-PTTH&TTĐT năm 2013 trang thông tin điện tử và mạng xã hội


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1432/BTTTT-PTTH&TTĐT
V/v liên quan đến hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: UBND tỉnh Lạng Sơn

Thời gian vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được phản ánh của một số tổ chức, đơn vị về việc xuất hiện tình trạng nhân viên của các trang thông tin điện tử tổng hợp như: www.cafef.vn, http://gafin.vn, http://vietstock.vn, http://xzone.vn, http://ww.stockbiz.vn … tham dự họp báo, hội nghị, hội thảo do các Bộ, ngành … tổ chức để đưa tin như các cơ quan báo chí. Về vấn đề này, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí và thông tin điện tử trên mạng internet, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan lưu ý như sau:

Các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp không phải là cơ quan báo chí. Đây là loại hình cung cấp thông tin trên internet hoạt động theo quy định của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet (Nghị định 97/2008/NĐ-CP) và Thông tư số 97/2008/NĐ-CP">14/2010/TT-BTTTT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

Các trang thông tin điện tử tổng hợp của tổ chức, doanh nghiệp chỉ được cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí trong nước hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước phù hợp với quy định pháp luật về báo chí, về bản quyền. Theo quy định, những đơn vị này chỉ được trích dẫn nguyên văn, chính xác từ nguồn tin chính thức (bao gồm cả việc ghi rõ tên tác giả, tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó) và không được bình luận.

Như vậy, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp không được tự thu thập, cung cấp thông tin như các cơ quan báo chí. Do đó, việc nhân viên của các đơn vị này tham dự các cuộc họp báo, hội nghị, hội thảo do các Bộ, ngành … tổ chức để đưa tin như các cơ quan báo chí là không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành về báo chí, về thông tin điện tử trên internet.

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo để các cơ quan biết nhằm hạn chế hoạt động không đúng pháp luật của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội nhà báo Việt Nam;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Cục Báo chí, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, Cục QLPTTH, TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1432/BTTTT-PTTH&TTĐT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1432/BTTTT-PTTH&TTĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/05/2013
Ngày hiệu lực 17/05/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1432/BTTTT-PTTH&TTĐT

Lược đồ Công văn 1432/BTTTT-PTTH&TTĐT năm 2013 trang thông tin điện tử và mạng xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1432/BTTTT-PTTH&TTĐT năm 2013 trang thông tin điện tử và mạng xã hội
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1432/BTTTT-PTTH&TTĐT
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký Đỗ Quý Doãn
Ngày ban hành 17/05/2013
Ngày hiệu lực 17/05/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1432/BTTTT-PTTH&TTĐT năm 2013 trang thông tin điện tử và mạng xã hội

Lịch sử hiệu lực Công văn 1432/BTTTT-PTTH&TTĐT năm 2013 trang thông tin điện tử và mạng xã hội

  • 17/05/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/05/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực