Công văn 1432TCT/PCCS

Công văn số 1432 TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về hoàn thuế giá trị gia tăng cho trung tâm y tế huyện Nam Giang nhận một số thiết bị y tế từ nguồn viện trợ không hoàn lại của tổ chức cứu trợ phát triển quốc tế tại Việt Nam

Nội dung toàn văn Công văn 1432 TCT/PCCS hoàn thuế giá trị gia tăng cho trung tâm y tế huyện Nam Giang nhận thiết bị y tế từ nguồn viện trợ không hoàn lại


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1432TCT/PCCS
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 226/CT-TH ngày 18/3/2005 của Cục thuế tỉnh Quảng nam về hoàn thuế giá trị gia tăng cho trung tâm y tế huyện Nam Giang nhận một số thiết bị y tế từ nguồn viện trợ không hoàn lại của tổ chức cứu trợ phát triển quốc tế tại Việt Nam (FIDR), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 21 Mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT: “Hàng hóa bán cho các tổ chức quốc tế, người nước ngoài để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam.

Thủ tục để các tổ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam được miễn thuế GTGT: các tổ chức quốc tế, người nước ngoài phải có văn bản gửi cho cơ sở bán hàng trong đó ghi rõ tên tổ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, số lượng hoặc giá trị loại hàng mua; văn bản xác nhận của Bộ Tài chính về khoản viện trợ này.

Khi bán hàng, cơ sở phải lập hóa đơn theo đúng quy định tại Điểm 5.1 Muc IV Phần B Thông tư này, trên hóa đơn ghi rõ là hàng bán cho tổ chức, người nước ngoài để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo không tính thuế GTGT và lưu giữ văn bản của tổ chức quốc tế hoặc cơ quan đại diện của Việt Nam để làm căn cứ kê khai và quyết toán thuế”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Trung tâm y tế huyện Nam Giang là đơn vị nhận một số thiết bị y tế từ nguồn vốn viện trợ không được hoàn thuế giá trị gia tăng. Chỉ có tổ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại có đầy đủ thủ tục theo hướng dẫn nêu trên mới được miễn thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 1432TCT/PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1432TCT/PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2005
Ngày hiệu lực13/05/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1432 TCT/PCCS hoàn thuế giá trị gia tăng cho trung tâm y tế huyện Nam Giang nhận thiết bị y tế từ nguồn viện trợ không hoàn lại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1432 TCT/PCCS hoàn thuế giá trị gia tăng cho trung tâm y tế huyện Nam Giang nhận thiết bị y tế từ nguồn viện trợ không hoàn lại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1432TCT/PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành13/05/2005
        Ngày hiệu lực13/05/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1432 TCT/PCCS hoàn thuế giá trị gia tăng cho trung tâm y tế huyện Nam Giang nhận thiết bị y tế từ nguồn viện trợ không hoàn lại

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1432 TCT/PCCS hoàn thuế giá trị gia tăng cho trung tâm y tế huyện Nam Giang nhận thiết bị y tế từ nguồn viện trợ không hoàn lại

             • 13/05/2005

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/05/2005

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực