Công văn 1432/TTg-CN

Công văn 1432/TTg-CN năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch cảng biển Sóc Trăng và Bến cảng Trần Đề trong Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1432/TTg-CN 2019 quy hoạch cảng biển Sóc Trăng trong hệ thống cảng biển Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1432/TTg-CN
V/v điều chỉnh quy hoạch cảng biển Sóc Trăng và Bến cảng Trần Đề trong Quy hoạch phát triển hệ thống cng biển Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 8221/TTr-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2019) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 7388/BKHĐT-KCHTĐT ngày 09 tháng 10 năm 2019), Tài chính (Công văn số 11962/BTC-ĐT ngày 08 tháng 10 năm 2019), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 4803/BTNMT-KHTC ngày 23 tháng 9 năm 2019), Công Thương (Công văn số 7157/BCT-KH ngày 26 tháng 9 năm 2019), Quốc phòng (Công văn số 10641/BQP-TM ngày 28 tháng 9 năm 2019), Xây dựng (Công văn số 2425/BXD-HTKT ngày 11 tháng 10 năm 2019), Thông tin và Truyền thông (Công văn số 3295/BTTTT-KHTC ngày 30 tháng 9 năm 2019), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 4097/BVHTTDL-KHTC ngày 10 tháng 10 năm 2019), Công an (Công văn số 3122/BCA-ANKT ngày 17 tháng 10 năm 2019) và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng (Công văn số 1978/UBND-TH ngày 17 tháng 9 năm 2019) về việc điều chỉnh quy hoạch Cảng biển Sóc Trăng và Bến cảng Trần Đề trong Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, đnh hưng đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên; trên cơ sở đó, hoàn thiện nội dung điều chỉnh quy hoạch phát triển Cảng biển Sóc Trăng và Bến cảng Trần Đề để tổ chức thẩm đnh cùng với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2018; trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng,
Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
-
y ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, NN, NC, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Thuộc tính Công văn 1432/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1432/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2019
Ngày hiệu lực28/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1432/TTg-CN

Lược đồ Công văn 1432/TTg-CN 2019 quy hoạch cảng biển Sóc Trăng trong hệ thống cảng biển Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1432/TTg-CN 2019 quy hoạch cảng biển Sóc Trăng trong hệ thống cảng biển Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1432/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành28/10/2019
        Ngày hiệu lực28/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1432/TTg-CN 2019 quy hoạch cảng biển Sóc Trăng trong hệ thống cảng biển Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1432/TTg-CN 2019 quy hoạch cảng biển Sóc Trăng trong hệ thống cảng biển Việt Nam

             • 28/10/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/10/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực