Công văn 1434/VPCP-NN

Công văn số 1434/VPCP-NN về việc đầu tư xây dựng Dự án Hồ chứa nước Hưng Thi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1434/VPCP-NN đầu tư xây dựng Dự án Hồ chứa nước Hưng Thi


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1434/VPCP-NN
V/v đầu tư xây dựng Dự án Hồ chứa nước Hưng Thi

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 445/BNN-ĐĐ ngày 27 tháng 02 năm 2008), Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (công văn số 56/UBND-VP3 ngày 25 tháng 02 năm 2008; số 960/UBND-VP4 ngày 22 tháng 10 năm 2007), ý kiến của Bộ Quốc phòng (công văn số 593/BQP-TM ngày 05 tháng 02 năm 2008) về việc đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Hưng Thi để thực hiện mục tiêu giảm lũ cho hạ du lưu vực sông Hoàng Long, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Hưng Thi để thực hiện mục tiêu giảm lũ cho hạ lưu vực sông Hoàng Long như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại các công văn nêu trên.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tiếp thu ý kiến của Bộ Quốc phòng tại công văn số 593/BQP-TM ngày 5 th áng 02 năm 2008; chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo lập, tổ chức thẩm định, phê duyệt và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Dự án trên theo đúng quy định.

3. Về kinh phí lập Dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chủ động ứng vốn ngân sách của Tỉnh để lập Dự án và sẽ được thanh toán trong nguồn vốn của Dự án, sau khi hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTTH, NC, ĐP, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (4), Huệ. 34

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1434/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1434/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2008
Ngày hiệu lực05/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1434/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 1434/VPCP-NN đầu tư xây dựng Dự án Hồ chứa nước Hưng Thi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1434/VPCP-NN đầu tư xây dựng Dự án Hồ chứa nước Hưng Thi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1434/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành05/03/2008
        Ngày hiệu lực05/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1434/VPCP-NN đầu tư xây dựng Dự án Hồ chứa nước Hưng Thi

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1434/VPCP-NN đầu tư xây dựng Dự án Hồ chứa nước Hưng Thi

              • 05/03/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/03/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực