Công văn 1436/TTg-DK

Công văn số 1436/TTg-DK về việc Điều chỉnh Giấy phép đầu tư Hợp đồng dầu khí lô SK 305 tại Malaysia do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 1436/TTg-DK Điều chỉnh Giấy phép đầu tư Hợp đồng dầu khí lô SK 305 tại Malaysia


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*********


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*********

Số: 1436/TTg-DK
V/v Điều chỉnh Giấy phép đầu tư Hợp đồng dầu khí lô SK 305 tại Malaysia

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt ;
- Tập đoàn Dầu khí Việt .

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6728/BKH-ĐTNN ngày 17 tháng 9 năm 2007 về việc điều chỉnh Giấy phép đầu tư Hợp đồng dầu khí lô SK 305 tại Malaysia, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư chỉnh ra nước ngoài cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đối với Hợp đồng nêu trên và tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí theo quy định tại Nghị định 121/2007/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

- Giao Ngân hàng Nhà nước Việt xử lý việc Tập đoàn Dầu khí chuyển số tiền ra nước ngoài vượt quá quy định của Giấy phép đầu tư mà không làm thủ tục điều chỉnh theo quy định về quản lý ngoại hối./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
 Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,
 Nguyễn Quốc Huy, các Vụ:KTTH, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, DK(4).Q.(18b).

 KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1436/TTg-DK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1436/TTg-DK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2007
Ngày hiệu lực03/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1436/TTg-DK

Lược đồ Công văn 1436/TTg-DK Điều chỉnh Giấy phép đầu tư Hợp đồng dầu khí lô SK 305 tại Malaysia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1436/TTg-DK Điều chỉnh Giấy phép đầu tư Hợp đồng dầu khí lô SK 305 tại Malaysia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1436/TTg-DK
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành03/10/2007
        Ngày hiệu lực03/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1436/TTg-DK Điều chỉnh Giấy phép đầu tư Hợp đồng dầu khí lô SK 305 tại Malaysia

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1436/TTg-DK Điều chỉnh Giấy phép đầu tư Hợp đồng dầu khí lô SK 305 tại Malaysia

             • 03/10/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/10/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực