Công văn 14377/BTC-CST

Công văn số 14377/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện về phí giám định tư pháp tại Trung tâm Pháp y

Nội dung toàn văn Công văn 14377/BTC-CST hướng dẫn thực hiện về phí giám định tư pháp tại Trung tâm Pháp y


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14377/BTC-CST
V/v: Phí giám định tư pháp tại Trung tâm Pháp y

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi :  Sở tài chính tỉnh Bình Thuận

Trả lời Công văn số 5331/STC-HCSN ngày 01/11/2006 của Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn thực hiện về phí giám định tư pháp tại Trung tâm Pháp y, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Phí giám định tư pháp là Khoản phí có tên trong Danh Mục chi Tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí (tại Khoản 2, Mục XII, phần A Danh Mục phí), nhưng chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức thu và chế độ quản lý, sử dụng tiền phí thu được. Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 19 của Nghị định 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ: "Phí, lệ phí có tên trong Danh Mục chi Tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định này, nhưng chưa có văn bản hướng dẫn thì chưa được phép thu"; đề nghị Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận hướng dẫn các đơn vị chưa thu phí giám định tư pháp cho đến khi có văn bản hướng dẫn cụ thể về phí giám định tư pháp.

- Căn cứ quy định tại Điều 20 của Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh giám định tư pháp: "Bộ Tài chính quy định về phí giám định tư pháp đối với từng lĩnh vực giám định theo đề nghị của Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp", Bộ Tài chính ghi nhận kiến nghị của Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận, sẽ có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể cho phù hợp với từng lĩnh vực giám định sau khi có ý kiến đề nghị của các cơ quan chức năng (Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp…).

Bộ Tài chính trả lời để Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
  cơ quan thuộc Chính phủ (để phối hợp);
- Các Vụ: PC, NSNN, HCSN;
- Lưu: VT, CST (CST3).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Khắc Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 14377/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu14377/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2006
Ngày hiệu lực15/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 14377/BTC-CST hướng dẫn thực hiện về phí giám định tư pháp tại Trung tâm Pháp y


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 14377/BTC-CST hướng dẫn thực hiện về phí giám định tư pháp tại Trung tâm Pháp y
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu14377/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Khắc Liêm
        Ngày ban hành15/11/2006
        Ngày hiệu lực15/11/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 14377/BTC-CST hướng dẫn thực hiện về phí giám định tư pháp tại Trung tâm Pháp y

         Lịch sử hiệu lực Công văn 14377/BTC-CST hướng dẫn thực hiện về phí giám định tư pháp tại Trung tâm Pháp y

         • 15/11/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/11/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực