Công văn 1439/CT-TTHT

Công văn 1439/CT-TTHT năm 2015 về mất hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1439/CT-TTHT 2015 mất hóa đơn Cục thuế Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1439/CT-TTHT
V/v: Mất hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty CP Thể Thao Và Thương Mại Địa Cầu
Địa chỉ: P. 707, Lầu 7, Tòa Nhà Sunwah, 11 5 Nguyễn Huệ, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302200171

 

Trả lời văn bản số 01/CV/2015 ngày 23/01/2015 của Công ty về việc mất hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;

Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Căn cứ Điều 24 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về việc xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn:

“1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hoá đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp nhà cung ứng dịch vụ (bên bán) lập hóa đơn GTGT xuất giao cho Công ty nhưng bị thất lạc trong quá trình luân chuyển thì hai bên mua, bán lập biên bản ghi nhận sự việc, bên làm mất hóa đơn phải lập báo cáo mất hóa đơn gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định. Bên bán sao chụp liên 1 của hóa đơn có ký xác nhận của người đại diện pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn giao bên mua để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế theo hướng dẫn trên. Bên bán và bên mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất hóa đơn.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng. KT 4;
- Phòng PC;
- Lưu: HC, TTHT.
286–10243 (28/01/2015)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1439/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1439/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2015
Ngày hiệu lực05/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1439/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 1439/CT-TTHT 2015 mất hóa đơn Cục thuế Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1439/CT-TTHT 2015 mất hóa đơn Cục thuế Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1439/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành05/02/2015
        Ngày hiệu lực05/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1439/CT-TTHT 2015 mất hóa đơn Cục thuế Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1439/CT-TTHT 2015 mất hóa đơn Cục thuế Hồ Chí Minh

            • 05/02/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/02/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực