Công văn 144/VPCP-KTTH

Công văn số 144/VPCP-KTTH về việc bố trí vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng đường Chiềng Ban-Nậm Din, huyện Tuần Giáo và đường nội thị, thị trấn huyện Tủa Chùa của tỉnh Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 144/VPCP-KTTH bố trí vốn trái phiếu CP đầu tư xây dựng Chiềng Ban-Nậm Din,huyện Tuần Giáo và đường nội thị thị trấn huyện Tủa Chùa, Điện Biên


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 144/VPCP-KTTH
V/v bố trí vốn trái phiếu CP để đầu tư xây dựng đường Chiềng Ban-Nậm Din, huyện Tuần Giáo và đường nội thị, thị trấn huyện Tủa Chùa của tỉnh Điện Biên

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Văn phòng Chính phủ đã nhận được đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (văn bản số 1148a/UBND-NN ngày 10 tháng 12 năm 2007 và số 1226/UBND-NN ngày 23 tháng 12 năm 2007) gửi Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng công trình đường Chiềng Ban-Nậm Din, huyện Tuần Giáo và đường nội thị, thị trấn huyện Tủa Chùa của tỉnh Điện Biên.

Theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007; văn bản số 7124/VPCP-KTTH ngày 7 tháng 12 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 và kế hoạch năm 2008, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
 
các Vụ: CN, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, KTTH (3).16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Nguyễn Quốc Huy

 

Thuộc tính Công văn 144/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu144/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2008
Ngày hiệu lực08/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 144/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 144/VPCP-KTTH bố trí vốn trái phiếu CP đầu tư xây dựng Chiềng Ban-Nậm Din,huyện Tuần Giáo và đường nội thị thị trấn huyện Tủa Chùa, Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 144/VPCP-KTTH bố trí vốn trái phiếu CP đầu tư xây dựng Chiềng Ban-Nậm Din,huyện Tuần Giáo và đường nội thị thị trấn huyện Tủa Chùa, Điện Biên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu144/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành08/01/2008
        Ngày hiệu lực08/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 144/VPCP-KTTH bố trí vốn trái phiếu CP đầu tư xây dựng Chiềng Ban-Nậm Din,huyện Tuần Giáo và đường nội thị thị trấn huyện Tủa Chùa, Điện Biên

             Lịch sử hiệu lực Công văn 144/VPCP-KTTH bố trí vốn trái phiếu CP đầu tư xây dựng Chiềng Ban-Nậm Din,huyện Tuần Giáo và đường nội thị thị trấn huyện Tủa Chùa, Điện Biên

             • 08/01/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/01/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực