Công văn 1440/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 1440/LĐTBXH-LĐTL về tiền lương làm căn cứ để tính trợ cấp thôi việc cho người lao động do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1440/LĐTBXH-LDTL tiền lương làm căn cứ để tính trợ cấp thôi


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1440/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền lương làm căn cứ để tính trợ cấp thôi việc cho người lao động

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 320/SLĐTBXH ngày 15/4/2011 của quý Sở về việc áp dụng mức lương để tính trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ thì tiền lương, tiền công làm căn cứ tính chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo pháp luật về lao động là tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 31/12/2004 của Chính phủ thì hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương quy định tại Điều 3 và Điều 4 Nghị định này làm cơ sở để thỏa thuận tiền lương trong hợp đồng lao động, trả lương ngừng việc và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Công ty Xuất nhập khẩu Lâm thủy sản Bến Tre (là doanh nghiệp nhà nước) khi chuyển thành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre vẫn đăng ký áp dụng thang lương, bảng lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP thì tiền lương làm căn cứ để tính trợ cấp thôi việc cho người lao động là tiền lương được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo thang lương, bảng lương, phụ cấp lương theo quy định tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP nêu trên (hệ số lương x mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định).

2. Trường hợp của ông Nguyễn Hoàng Ân, theo công văn trình bày của quý Sở thì ông Ân có cả thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước và giữ chức thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần. Theo quy định tại khoản 2, Điều 2, Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ thì hai chức danh trên không thuộc diện ký hợp đồng lao động. Vì vậy, đề nghị quý Sở căn cứ vào diễn biến cụ thể việc chấm dứt hợp đồng lao động và quá trình làm việc theo hợp đồng lao động của ông Ân tại Công ty Xuất nhập khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre để xác định cụ thể việc tính trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP nêu trên.

Tương tự trường hợp ông Đinh Hoàng Vinh, đề nghị căn cứ cụ thể vào quá trình làm việc theo hợp đồng lao động của ông Vinh tại Công ty Xuất nhập khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre để tính trợ cấp thôi việc theo Nghị định số 44/2003/NĐ-CP nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trả lời để quý Sở biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1440/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1440/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2011
Ngày hiệu lực10/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1440/LĐTBXH-LDTL tiền lương làm căn cứ để tính trợ cấp thôi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1440/LĐTBXH-LDTL tiền lương làm căn cứ để tính trợ cấp thôi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1440/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýHoàng Minh Hào
        Ngày ban hành10/05/2011
        Ngày hiệu lực10/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1440/LĐTBXH-LDTL tiền lương làm căn cứ để tính trợ cấp thôi

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1440/LĐTBXH-LDTL tiền lương làm căn cứ để tính trợ cấp thôi

           • 10/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực