Công văn 1440/TTg-CN

Công văn 1440/TTg-CN năm 2019 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1440/TTg-CN 2019 phê duyệt Khung chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1440/TTg-CN
V/v Phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 10058/TTr-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2019) về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh; ý kiến thẩm tra Khung chính sách của Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 5406/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21 tháng 10 năm 2019), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh có diện tích đất bị tác động (Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai) chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg
; TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, KTTH;
- Lưu: VT, CN (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Trịnh Đình Dũng

 

Thuộc tính Công văn 1440/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1440/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2019
Ngày hiệu lực30/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1440/TTg-CN

Lược đồ Công văn 1440/TTg-CN 2019 phê duyệt Khung chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1440/TTg-CN 2019 phê duyệt Khung chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1440/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành30/10/2019
        Ngày hiệu lực30/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1440/TTg-CN 2019 phê duyệt Khung chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1440/TTg-CN 2019 phê duyệt Khung chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư

              • 30/10/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/10/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực