Công văn 1441/VPCP-TCCV

Công văn 1441/VPCP-TCCV năm 2016 Dự thảo Quyết định về ngạch cao nhất sử dụng trong cơ quan hành chính nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1441/VPCP-TCCV ngạch cao nhất sử dụng trong cơ quan hành chính nhà nước 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1441/VPCP-TCCV
V/v Dự thảo Quyết định về ngạch cao nhất sử dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Về đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 676/TTr-BNV ngày 05 tháng 02 năm 2016 về việc ban hành Quyết định về ngạch cao nhất sử dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, thống nhất với Bộ Tư pháp, các cơ quan có liên quan về những vấn đề còn ý kiến khác nhau, đặc biệt là về chức danh chuyên gia, bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật Cán bộ, công chức và đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, TCCV(3).TCH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1441/VPCP-TCCV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1441/VPCP-TCCV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2016
Ngày hiệu lực08/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1441/VPCP-TCCV ngạch cao nhất sử dụng trong cơ quan hành chính nhà nước 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1441/VPCP-TCCV ngạch cao nhất sử dụng trong cơ quan hành chính nhà nước 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1441/VPCP-TCCV
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành08/03/2016
        Ngày hiệu lực08/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1441/VPCP-TCCV ngạch cao nhất sử dụng trong cơ quan hành chính nhà nước 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1441/VPCP-TCCV ngạch cao nhất sử dụng trong cơ quan hành chính nhà nước 2016

             • 08/03/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/03/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực