Công văn 1444/BTC-QLG

Công văn 1444/BTC-QLG năm 2015 về kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô theo Thông tư liên tịch 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1444/BTC-QLG kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô theo 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT 2015


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1444/BTC-QLG
V/v kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô theo TTLT số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Tài chính các tỉnh, thành phố

Qua báo cáo nhanh của một số địa phương phản ánh tình trạng mức giảm giá vé trên một số tuyến vận tải cố định giữa 2 địa phương có sự chênh lệch. Để thống nhất trong thực hiện, căn cứ quy định tại điểm b khoản 4 Điều 3Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông vận tải triển khai một số nội dung sau:

1. Trong quá trình tiếp nhận, xử lý văn bản kê khai giá của các đơn vị vận tải, trường hợp đơn vị kê khai giảm giá chưa phù hợp với mức giảm giá nhiên liệu và biến động chi phí đầu vào, đề nghị có văn bản yêu cầu đơn vị tiếp tục tính toán chi phí trong giá thành để kê khai lại và gửi về cơ quan tiếp nhận. Trong thời gian đơn vị tính toán lại giá thành vận tải theo yêu cầu, chấp nhận cho đơn vị thực hiện theo mức giá đã kê khai giảm.

2. Trong quá trình rà soát văn bản kê khai giá, trường hợp các đơn vị vận tải tuyến cố định giữa 2 địa phương kê khai giá có sự chênh lệch mức giảm giá vé, thì đề nghị các địa phương có tuyến cố định cần phối hợp chặt chẽ để trao đổi thông tin về mức giá kê khai của đơn vị vận tải trên tuyến cố định đó để đảm bảo thống nhất mức giá kê khai giữa 2 đầu tuyến.

3. Công khai danh sách các đơn vị vận tải phải kê khai giá cước theo quy định, danh sách các đơn vị đã kê khai, thông tin về kết quả xử lý văn bản kê khai của đơn vị trên trang thông tin điện tử của Sở.

Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông vận tải quan tâm, triển khai các nội dung nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ GTVT;
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố;
- Tổng cục Thuế; Vụ Pháp chế; Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Truyền

 

 

Thuộc tính Công văn 1444/BTC-QLG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1444/BTC-QLG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2015
Ngày hiệu lực30/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước

Download Công văn 1444/BTC-QLG

Lược đồ Công văn 1444/BTC-QLG kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô theo 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1444/BTC-QLG kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô theo 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1444/BTC-QLG
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Văn Truyền
        Ngày ban hành30/01/2015
        Ngày hiệu lực30/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1444/BTC-QLG kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô theo 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1444/BTC-QLG kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô theo 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT 2015

           • 30/01/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/01/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực