Công văn 1444/UBND-ĐTMT

Công văn 1444/UBND-ĐTMT điều chỉnh dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đang thực hiện dở dang trước ngày Quyết định 17/2008/QĐ-UBND có hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1444/UBND-ĐTMT điều chỉnh dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 1444/UBND-ĐTMT
V/v điều chỉnh dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đang thực hiện dở dang trước ngày Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố có hiệu lực

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Sở Tài chính (Hội đồng Thẩm định bồi thường thành phố);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng, Sở Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Xét đề nghị của Hội đồng Thẩm định bồi thường thành phố tại Công văn số 2081/STC-HĐTĐBT-BVG ngày 13 tháng 3 năm 2009 về điều chỉnh dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đang thực hiện dở dang trước ngày Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố có hiệu lực;

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

Đối với các dự án đang thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dở dang trước ngày Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố có hiệu lực mà dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án ghi trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm mức dự phòng phí) có thay đổi thì được giải quyết:

1. Trường hợp tổng mức dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án có phát sinh tăng, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện phê duyệt điều chỉnh dự toán theo đề nghị của Hội đồng bồi thường của dự án sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tài chính để làm cơ cở cho chủ đầu tư lập thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định.

2. Trường hợp tổng mức dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án không phát sinh tăng, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện phê duyệt điều chỉnh dự toán theo đề nghị của Hội đồng bồi thường của dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên, ĐTMT (2b);
- Lưu: VT, (ĐTMT/C) TV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1444/UBND-ĐTMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1444/UBND-ĐTMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2009
Ngày hiệu lực03/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1444/UBND-ĐTMT điều chỉnh dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1444/UBND-ĐTMT điều chỉnh dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1444/UBND-ĐTMT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành03/04/2009
        Ngày hiệu lực03/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1444/UBND-ĐTMT điều chỉnh dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1444/UBND-ĐTMT điều chỉnh dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư

           • 03/04/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/04/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực