Công văn 1444/UBND-GTXD

Công văn 1444/UBND-GTXD năm 2015 về tiếp tục tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải hàng hóa đường bộ do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1444/UBND-GTXD 2015 tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1444/UBND-GTXD
V/v: Tiếp tục tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải hàng hóa đường bộ

Hà Giang, ngày 15 tháng 5 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải; Công an tỉnh; Thông tin truyền thông; Tài nguyên – Môi trường; Kế hoạch đầu tư; Tài Chính;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thời gian qua, công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn toàn tỉnh đã được Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, các ngành và các địa phương quyết liệt triển khai với nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng xe ô tô vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá tải gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị sản xuất hàng hóa, hạn chế được tình trạng phương tiện chở quá khổ, quá tải trên các tuyến đường trong tỉnh.

Tuy nhiên, tình hình xe vi phạm chở quá khổ, quá tải vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình trạng xe ô tô tự đổ chở vật liệu xây dựng, quặng, còn vi phạm chở quá tải gấp 2-3 lần theo quy định; một số doanh nghiệp có phương tiện vận tải lớn, mặc dù đã được các lực lượng chức năng nhắc nhở, xử phạt nhưng chậm được khắc phục; gây bức xúc dư luận.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 04/3/2015 của Chính phủ và công điện số 16/CĐ-TTg ngày 07/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 03/4/2015 về việc chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ tại các đầu mối xếp hàng hóa; các văn bản của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an về tăng cường thực hiện các giải pháp siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ; chấm dứt tình trạng xe ô tô chở hàng hóa quá tải trọng lưu thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại công văn số 503/GTVT-ATGT ngày 04 tháng 5 năm 2015.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành chức năng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện cơ giới đường bộ, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, nếu xảy ra các hành vi tiêu cực tại trạm cân kiểm tra tải trọng xe cũng như hiện tượng bảo kê, thao túng hoạt động xe quá tải, quá khổ. Các đơn vị là đầu mối hàng hóa, kho hàng; các đơn vị sản xuất và cung ứng xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng, các mỏ vật liệu, mỏ quặng trên địa bàn của tỉnh tiếp tục triển khai việc ký cam kết không xếp hàng hóa lên phương tiện vận tải vượt trọng , tải cho phép theo đúng quy định tại Thông tư số 35/2013/TT-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải.

2. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về xếp hàng lên ô tô và chở hàng quá tải trọng cho phép tại các đầu mối xếp hàng như các mỏ sản xuất vật liệu xây dựng, công trình, dự án lớn; đồng thời kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về thay đổi kích thước thùng xe, trong đó tập trung vào đối tượng xe tải tự đổ.

Chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông vận tải: Tăng cường phối hợp với lực lượng Công an và các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng trên địa bàn tiến hành thanh tra, kiểm tra việc xếp hàng hóa lên xe ô tô đảm bảo không vượt quá tải trọng quy định, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xếp hàng và chở hàng quá tải trọng cho phép; đồng thời thông báo công khai các doanh nghiệp có hành vi vi phạm và bị xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tải trọng phương tiện, về xếp hàng hóa lên xe ô tô và về xử lý vi phạm liên quan đến xếp hàng và tải trọng phương tiện bằng nhiều hình thức đến các doanh nghiệp khai thác, các chủ hàng, lái xe.

3. Công an tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với Thanh tra giao thông duy trì, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát tải trọng xe, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm; lập các chuyên án để điều tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp tiêu cực tại các trạm kiểm tra tải trọng xe, bảo kê hoạt động xe chở hàng hóa quá khổ, quá tải trọng cho phép.

Có biện pháp bảo đảm an ninh trật tự khu vực đặt trạm kiểm tra tải trọng xe và bảo đảm an toàn cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại trạm. Xử lý tốt những tình huống chống đối, manh động có thể xảy ra.

Cảnh sát giao thông thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm ngoài việc phát hiện các hành vi vi phạm gây mất trật tự an toàn giao thông phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan Đăng kiểm phương tiện, Thanh tra giao thông, kiểm tra xử phạt nghiêm đối với các trường hợp xe vi phạm kiểm định an toàn kỹ thuật, xe quá niên hạn sử dụng đang lưu hành, đặc biệt tại các huyện trong tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về vận chuyển hàng hóa và xếp hàng hóa lên xe ô tô đúng tải trọng phương tiện, tải trọng cầu đường; hậu quả do xe quá tải gây ra; các chế tài của nhà nước về kiểm soát, xử lý vi phạm chở quá tải; biểu dương các điển hình tốt, đồng thời phê phán các vi phạm về tải trọng theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin, đưa tin về các hiện tượng, các vấn đề tiêu cực trong triển khai thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết về xếp hàng lên xe đúng tải trọng cho phép đối với các doanh nghiệp, đơn vị đã được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; nghiên cứu bổ sung vào hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất, yêu cầu phải có bản cam kết không xếp hàng hóa lên phương tiện vượt quá tải trọng cho phép

Tham mưu cho UBND tỉnh biện pháp xử lý, đình chỉ hoặc thu hồi Giấy phép khai thác đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản thường xuyên vi phạm quy định xếp hàng hóa quá tải trọng; Yêu cầu các doanh nghiệp khai thác khoáng sản đã được cấp phép phải lắp khung khống chế chiều cao để hạn chế kích thước, tải trọng của phương tiện trên tuyến đường ra, vào các mỏ, bãi khai thác vận chuyển nối với hệ thống đường giao thông công cộng.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp, đơn vị đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô thường xuyên có phương tiện chở quá trọng tải cho phép bị xử lý, vi phạm.

7. Sở Tài chính.

Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị nghiệp vụ, chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng cho các lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông làm nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe; hỗ trợ kinh phí đảm bảo để thực hiện các giải pháp kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng Công an huyện, thành phố và các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông xử lý triệt để đối với các trường hợp xe ô tô chở hàng hóa quá tải trọng, quá kích thước quy định; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, thành viên Ban An toàn giao thông, chính quyền các xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường được phân cấp quản lý.

Tổ chức tuyên truyền và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp khai thác, vận chuyển khoáng sản, kinh doanh vật liệu xây dựng, các chủ phương tiện trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng xe trên đường bộ. Tổ chức cắm biển hạn chế tải trọng của cầu đường bộ trên các tuyến đường huyện, đường xã theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp tình hình, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tinh kết quả việc triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo tại công văn này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Báo Hà Giang, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Chánh Văn phòng, PVP UBND tỉnh (KT, NC);
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;
- Lưu: VT, CV: NC, GT, KT.

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1444/UBND-GTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1444/UBND-GTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2015
Ngày hiệu lực15/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1444/UBND-GTXD 2015 tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1444/UBND-GTXD 2015 tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ Hà Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1444/UBND-GTXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýĐàm Văn Bông
        Ngày ban hành15/05/2015
        Ngày hiệu lực15/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1444/UBND-GTXD 2015 tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1444/UBND-GTXD 2015 tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ Hà Giang

           • 15/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực