Công văn 144TCT/DNK

Công văn 144TCT/DNK về sử dụng hoá đơn bị mất do Tổng cục thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 144TCT/DNK sử dụng hoá đơn bị mất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144 TCT/DNK
V/v: Sử dụng hóa đơn bị mất

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 2401/CT-NQD ngày 22/12/2004 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về việc sử dụng hóa đơn bị mất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 15, Điều 18 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn; Điểm 3, phần C, Thông tư số 89/2002/NĐ-CP">120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ, thì: Trường hợp Công ty TNHH Mỹ Thuận Tây (tỉnh Đồng Tháp) mua hàng của DNTN Nguyễn Văn Đức (tỉnh Cà Mau). DNTN Nguyễn Văn Đức đã sử dụng hóa đơn của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lý (tỉnh Đồng Nai) đã báo mất, thì những hóa đơn này là hóa đơn không hợp pháp, không được kê khai để tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào, không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đề nghị Cục thuế trao đổi với các Cục thuế tỉnh Đồng Nai và Cục thuế tỉnh Cà Mau, kiểm tra xác minh rõ việc sử dụng các hóa đơn bị mất để xử lý theo pháp luật.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 144TCT/DNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 144TCT/DNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/01/2005
Ngày hiệu lực 12/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 144TCT/DNK

Lược đồ Công văn 144TCT/DNK sử dụng hoá đơn bị mất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 144TCT/DNK sử dụng hoá đơn bị mất
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 144TCT/DNK
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành 12/01/2005
Ngày hiệu lực 12/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 144TCT/DNK sử dụng hoá đơn bị mất

Lịch sử hiệu lực Công văn 144TCT/DNK sử dụng hoá đơn bị mất

  • 12/01/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/01/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực