Công văn 145/TCT-PCCS

Công văn số 145/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Thù lao cho cộng tác viên

Nội dung toàn văn Công văn 145/TCT-PCCS Thù lao cho cộng tác viên


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 145/TCT-PCCS
V/v: Thù lao cho cộng tác viên

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty Cổ phần Quốc tế Việt - Am tại Hà Nội

Trả lời công văn số 05/CV/CNHN ngày 11/12/2006 của Chi nhánh Công ty cổ phần Quốc tế Việt-Am tại Hà Nội về việc chi tiền thù lao cho cộng tác viên; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Tại điểm 11, mục III, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành về thuế TNDN quy định: "Chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, chi phí giao dịch, đối ngoại, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị, và các loại chi phí khác theo số thực chi nhưng tối đa không quá 10% tổng số các khoản chi hợp lý từ khoản 1 đến khoản 10 mục này. Đối với hoạt động kinh doanh thương nghiệp chi phí hợp lý để xác định mức khống chế không bao gồm giá vốn của hàng hóa bán ra".

Trường hợp Chi nhánh Công ty cổ phần Quốc tế Việt-Am tại Hà Nội có chi tiền thù lao cho cộng tác viên (thực chất là khoản chi hoa hồng môi giới) thì phải lập chứng từ chi tiền (phiếu chi tiền hoặc chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng) và khoản chi thù lao trả cho cộng tác viên này được tính vào chi phí hợp lý theo mức khống chế 10% trên tổng chi phí, không bao gồm giá vốn hàng bán đối với kinh doanh thương mại. Khi trả tiền thù lao cộng tác viên cho cá nhân trên 500.000 đồng/người thì Chi nhánh Công ty phải khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn tại công văn số 13692 TC/TCT ngày 23/11/2004 của Bộ Tài chính.

2/ Tại điểm 1, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: "Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng".

Căn cứ quy định nêu trên thì Chi nhánh Công ty cổ phần Quốc tế Việt-Am tại Hà Nội khi bán hàng phải lập hóa đơn giao cho khách hàng. Nếu các tổ chức, đội không phải là người mua hàng cụ thể thì việc xuất hóa đơn đó là không đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Chi nhánh Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 145/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu145/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2007
Ngày hiệu lực09/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 145/TCT-PCCS Thù lao cho cộng tác viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 145/TCT-PCCS Thù lao cho cộng tác viên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu145/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành09/01/2007
        Ngày hiệu lực09/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 145/TCT-PCCS Thù lao cho cộng tác viên

           Lịch sử hiệu lực Công văn 145/TCT-PCCS Thù lao cho cộng tác viên

           • 09/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực