Công văn 1450/BNV-TCBC

Công văn 1450/BNV-TCBC về góp ý Đề án nhà ở cho cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1450/BNV-TCBC góp ý Đề án nhà ở cho cán bộ, công chứ


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1450/BNV-TCBC
V/v góp ý Đề án nhà ở cho cán bộ, công chức  

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Trả lời công văn số 23/BXD-QLN ngày 18 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng về việc góp ý đối với Đề án nhà ở cho cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Về cơ bản, Bộ Nội vụ thống nhất với nội dung Đề án nêu trên.

2. Đề nghị làm rõ một số nội dung sau:

a) Về kết cấu của Đề án:

Tại mục I Phần IV về “Quan điểm, nguyên tắc”, đề nghị sửa thành “Quan điểm, mục tiêu và nguyên tắc” và làm rõ mục tiêu của Đề án.

b) Tại điểm 1.3 khoản 1 mục I Phần IV về quan điểm “Chính sách mới về nhà ở đối với cán bộ, công chức không làm đảo lộn những chính sách có liên quan đang thực hiện”, đề nghị cân nhắc và làm rõ cụm từ “không làm đảo lộn” trong quan điểm này.

3. Về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau:

a) Bộ Nội vụ nhất trí với nhóm ý kiến đề nghị không đặt vấn đề “hồi tố” đối với những người đã được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở, đất ở của nhà nước và đề nghị chính sách này nên thực hiện thống nhất chung đối với cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan trong hệ thống chính trị. Vì nếu đặt vấn đề “hồi tố” sẽ có nhiều vấn đề rất phức tạp.

b) Về việc xây dựng quỹ tiết kiệm:

Đề án đưa ra 2 Phương án, Bộ Nội vụ nhất trí với Phương án 2 là “Quỹ tiết kiệm được hình thành từ nguồn trợ cấp tiền nhà ở hàng tháng nêu tại phương án 1 và nguồn đóng góp hàng tháng của cán bộ, công chức”. Tuy nhiên, đề nghị cân nhắc mức đóng góp hàng tháng 7,5% tiền lương đối với các trường hợp chưa được phân phối nhà ở hoặc chưa được giao đất làm nhà ở đã được kết cấu trong tiền lương từ năm 1993 và mức 3% tiền lương đối với các trường hợp đã được phân phối nhà ở hoặc được giao đất làm nhà ở”. Mức đóng góp này là cao, nên điều chỉnh thấp xuống để phù hợp với thực tế tiền lương của cán bộ, công chức. Chính sách này chỉ là giải pháp trước mắt, còn về lâu dài phải giải quyết vấn đề tiền lương hợp lý mới là cơ bản.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về Đề án nhà ở cho cán bộ, công chức, đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, tổng hợp trình Ban cán sự đảng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCBC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ
Vũ Văn Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1450/BNV-TCBC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1450/BNV-TCBC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2010
Ngày hiệu lực20/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1450/BNV-TCBC góp ý Đề án nhà ở cho cán bộ, công chứ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1450/BNV-TCBC góp ý Đề án nhà ở cho cán bộ, công chứ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1450/BNV-TCBC
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýVũ Văn Thái
        Ngày ban hành20/05/2010
        Ngày hiệu lực20/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1450/BNV-TCBC góp ý Đề án nhà ở cho cán bộ, công chứ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1450/BNV-TCBC góp ý Đề án nhà ở cho cán bộ, công chứ

              • 20/05/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/05/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực