Công văn 1450/TCHQ-TXNK

Công văn 1450/TCHQ-TXNK năm 2019 về xét giảm giá hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1450/TCHQ-TXNK 2019 xét giảm giá hàng nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1450/TCHQ-TXNK
V/v xét giảm giá hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nam An.
(Địa chỉ: S 138, ngõ 211, ph Khương Trung, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày 23/02/2019 của Công ty cổ phần Nam An đề nghị việc xem xét giảm trị giá hàng nhập khẩu do hàng hóa sau một thời gian kinh doanh không có lợi nhuận. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về khoản giảm giá, các điều kiện giảm giá, hồ sơ đề nghị xét giảm giá, thủ tục khai báo, kiểm tra khoản giảm giá, thẩm quyền xử lý, cụ thể:

“d) Khoản giảm giá:

d.1) Chỉ được điều chỉnh trừ khi có đủ các điều kiện như sau:

d.1.1) Khoản giảm giá thuộc một trong các loại giảm giá sau:

d.1.1.1) Giảm giá theo cấp độ thương mại của giao dịch mua bán hàng hóa;

d.1.1.2) Giảm giá theo s lượng hàng hóa mua bán;

d.1.1.3) Giảm giá theo hình thức và thời gian thanh toán.

d.2) Hồ sơ đề nghị xét khoản giảm giá:

d.2.1) Văn bản đề nghị trừ khoản giảm giá sau khi hoàn thành việc nhập khẩu và thanh toán cho toàn bộ hàng hóa thuộc hợp đồng: 01 bản chính;

d.2.2) Hợp đồng mua bán hàng hóa: 01 bản chụp;

d.2.3) Bảng kê theo dõi thực tế việc nhập khẩu hàng hóa theo mẫu s 01/GG/2015 Phụ lục II Thông tư này đối với trường hợp hàng hóa trong cùng một hợp đồng được nhập khẩu theo nhiều chuyến (nhiều tờ khai) khác nhau: 01 bản chính;

d.2.4) Bảng công b giảm giá của người bán: 01 bản chụp;

d.2.5) Chứng từ thanh toán của toàn bộ hàng hóa thuộc hợp đồng mua bán: 01 bản chụp.”

Qua xem xét công văn không số ngày 23/02/2019 của Công ty cổ phần Nam An thì hồ sơ đề nghị của Công ty không đáp ứng theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC nêu trên, cụ thể: loại giảm giá cho Công ty (do doanh thu của mặt hàng không có lợi nhuận) không thuộc loại giảm giá theo quy định tại điểm d.1.1; hồ sơ đề nghị xét khoản giảm giá chưa đáp ứng quy định tại điểm d.2.1 do Công ty không gửi đầy đủ hồ sơ cùng công văn.

Do vậy, đề nghị Công ty thực hiện khai báo và nộp thuế theo đúng quy định pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Nam An được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c
);
- Lưu: VT, TXNK-T.Huyền (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1450/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1450/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2019
Ngày hiệu lực14/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1450/TCHQ-TXNK 2019 xét giảm giá hàng nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1450/TCHQ-TXNK 2019 xét giảm giá hàng nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1450/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Hoàng Tuấn
        Ngày ban hành14/03/2019
        Ngày hiệu lực14/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1450/TCHQ-TXNK 2019 xét giảm giá hàng nhập khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1450/TCHQ-TXNK 2019 xét giảm giá hàng nhập khẩu

            • 14/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực