Công văn 1452/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ

Công văn 1452/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2018 về chứng nhận quyền sở hữu tài sản đối với công trình hệ thống phân phối khí thấp áp do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1452/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ 2018 chứng nhận quyền sở hữu tài sản công trình phân phối khí


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ
ĐẤT ĐAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1452/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
V/v chứng nhận quyền sở hữu tài sản đối với công trình hệ thống phân phối khí thấp áp

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam

Phúc đáp Công văn số 325/KTA-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2018 của quý Công ty về việc xác định tài sản gắn liền với đất đối với công trình đầu tư xây dựng hệ thống phân phi khí thấp áp, Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 104 của Luật Đất đai thì công trình xây dựng thuộc trường hợp tài sản gắn liền với đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận).

Theo quy định tại Khoản 10 Điều 3 của Luật Xây dựng năm 2014 thì “Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Công trình xây dựng bao gồm công trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình khác”.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 32 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì tổ chức trong nước tạo lập công trình xây dựng thông qua đầu tư xây dựng mới theo quy định của pháp luật có giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp và giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất với người sử dụng đất có mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng công trình thì được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Tại Điều 35 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định các trường hợp tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu hữu.

Căn cứ các quy định nêu trên thì công trình gồm tuyến ống phân phối khí thấp áp và trạm phân phối khí LGDS Tiền Hải thuộc loại công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Nếu Công ty cổ phần phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam đã có giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp, công trình đã hoàn thành xây dựng theo quy định, Công ty có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất, trong đó mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng công trình thì Công ty được cấp Giấy chứng nhận, trừ trường hợp công trình này thuộc quy định tại Điều 35 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai để quý cơ quan nghiên cứu thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Lê Thanh Khuyến (để báo cáo);
- PTCT Lê V
ăn Lịch (để báo cáo);
- Sở TNMT tỉnh Thái Bình;
- Lưu VT, CĐKĐĐ.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Hoàng Ngọc Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1452/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1452/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2018
Ngày hiệu lực16/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1452/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ

Lược đồ Công văn 1452/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ 2018 chứng nhận quyền sở hữu tài sản công trình phân phối khí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1452/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ 2018 chứng nhận quyền sở hữu tài sản công trình phân phối khí
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1452/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Quản lý đất đai
        Người kýHoàng Ngọc Phương
        Ngày ban hành16/08/2018
        Ngày hiệu lực16/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1452/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ 2018 chứng nhận quyền sở hữu tài sản công trình phân phối khí

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1452/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ 2018 chứng nhận quyền sở hữu tài sản công trình phân phối khí

            • 16/08/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực