Công văn 1454/TTg-QHQT

Công văn số 1454/TTg-QHQT về việc Dự án "Chia sẻ bài học kinh nghiệm về hòa giải cơ sở ở Canada và một số nước ASEAN" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1454/TTg-QHQT Dự án "Chia sẻ bài học kinh nghiệm về hòa giải cơ sở ở Canada và một số nước ASEAN"


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1454/TTg-QHQT
V/v Dự án "Chia sẻ bài học kinh nghiệm về hòa giải cơ sở ở Canada và một số nước ASEAN"

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Tư pháp;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6108/BKH-KTĐN ngày 22 tháng 8 năm 2008) về Dự án "Chia sẻ bài học kinh nghiệm về hòa giải cơ sở ở Canada và một số nước ASEAN", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Hội Luật gia Việt Nam tiếp nhận Dự án "Chia sẻ bài học kinh nghiệm về hòa giải cơ sở ở Canada và một số nước ASEAN" do Dự án hợp tác phát triển con người khu vực Đông Nam Á (SEARCH) tài trợ từ nguồn của Cơ quan phát triển quốc tế Canada với trị giá là 19.916 đô la Canada, thực hiện 1 năm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Vốn đối ứng bằng hiện vật, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ sẵn có của Hội Luật gia Việt Nam và Hội Luật gia tỉnh Ninh Bình.

2. Giao Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam ký kết văn kiện Dự án với Bên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, các Vụ: PL, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1454/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1454/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2008
Ngày hiệu lực03/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1454/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 1454/TTg-QHQT Dự án "Chia sẻ bài học kinh nghiệm về hòa giải cơ sở ở Canada và một số nước ASEAN"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1454/TTg-QHQT Dự án "Chia sẻ bài học kinh nghiệm về hòa giải cơ sở ở Canada và một số nước ASEAN"
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1454/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành03/09/2008
        Ngày hiệu lực03/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1454/TTg-QHQT Dự án "Chia sẻ bài học kinh nghiệm về hòa giải cơ sở ở Canada và một số nước ASEAN"

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1454/TTg-QHQT Dự án "Chia sẻ bài học kinh nghiệm về hòa giải cơ sở ở Canada và một số nước ASEAN"

              • 03/09/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/09/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực